keskiviikko 24. joulukuuta 2014

Candida albicans -sieni käyttäytyy täsmälleen kuten syöpäkasvain

(geenistö Genome Inventory (as of Mar 27, 2014), metabolia, germ tubes ja metastoituminen)
Hiivasienitulehdus on candida-hiivasienen aiheuttama tulehdus. Hiivatulehduksen voi aiheuttaa allergia, tartunta, liika hygienia, hiostavat siteet, liika makean nauttiminen, antibioottikuuri tai stressi.

Estrogeeniellä on raportoitu olevan merkittävä vaikutus monimuotoisten ja kaksimuotoisten sienten leviämiseen.
Estrogeenin vaikutus liittyy sukupuolten väliseen erilaisuuteen, ja toisen kaksimuotoisen, tautia aiheuttavan sienen, Paracoccidioides brasiliensis -infektiossa, jolle toisin kuin Candida albicans -infektiossa hiivavaihe on patogeeninen, eli sairautta aiheuttava tila.
Terveillä henkilöillä, Paracoccidioides brasiliensis tarttuu pääasiassa aikuisiin miehiin.

Systeemiset hiiva-infektioiden aiheuttamat sairaudet ja ongelmat ovat melko kirjavia, sekä hengenvaarallisia.
Syynä tähän ovat monet erilaiset sienet, joita voit mahdollisesti saada elintarvikkeista, ympäristöstä ja Candida -tartunnasta. Nämä sienet kykenevät vapauttamaan yli 100 tunnettua mykotoksiiniä (homemyrkkyjä). Mykotoksiinit voivat vaikuttaa kehon eri osiin ja näennäisesti toisiinsa liittymättömillä tavoilla. Esimerkiksi yksi henkilö voi saada aikuisen aknen, seuraava niveltulehduksen ja toinen henkilön sydänsairauden, sienet ja niiden mykotoksiinit voi aiheuttaa kaikkia näitä sairauksia. Systeemiset hiiva-infektiot aiheuttaa tavallisesti Candida albicans tai Candida tropicalis, suoliston kannan liikakasvusta, vaikka monet muut yhteiset sienet voivat aiheuttaa tai jäljitellä samoja näiden sairauksien oireita ja ehtoja.
Ne voivat myös johtua ilman homeitiöistä kuten Asperigillus, joka on hyvin yleinen maaseudun ja kaupunkien yhteisöissä. Ihmiset voivat altistua työpaikalla ja kotona valtaville määrille tällaisia ilmassa leijuvia sieniä (itiöitä), jotka aiheuttavat monia hengitystieinfektioita ja allergioita vuosittain.


Candida rakenteen ymmärtäminen, hiiva ja sienet 
Saadaksemme onnistuneen hoidon, on meidän ymmärrettävä Candidan, -hiivan ja -sienen rakenne. 
Se todellakin on oma elämänmuotossa, esiintyen osittain kasvina, eläimenä ja bakteerina luonnossa. Juuri tämä kyky sopeutua ja muuttaa muotoaan, tai sen muodonmuutos, joka aiheuttaa sen olevan niin vaikea hävittää ihmisen kehosta. Kun ymmärrämme sen koostumuksen, voimme onnistuneesti hoitaa sen luonnollisilla menetelmillä elimistöä vahingoittamatta, niin että sillä ei ole vastustuskykyä.

Sienten rakenne
Sienet kuuluvat organismien ryhmään joita kutsutaan eukaryooteiksi, joilla on monimutkaiset solurakenteet ja joissa soluilla on ydin, tuma tai nukleoidi. 
Eläimet ja kasvit jakavat tämän tuman erilaisten solutyyppien kesken, bakteerit eivät.

Sienten soluseinämä koostuu mannoproteiineista ja kitiinistä, jotka itse koostuvat selluloosasta ja tärkkelyksestä. Kitiini on luonteeltaan vihannes ja antaa solulle sen jäykkyyden, (vrt. hyönteiset ja ravut). 
Soluseinämä on lähellä samaa komposiitiota kuin vihannekset, joka saa ne nousemaan ja kasvamaan kurkottaen kohti auringonvaloa. Se koostuu yhden solun paksuisista filamenteista, säikeistä, joita usein kutsutaan rihmastoksi, ollen hyvin samanlaisia kuin kasvien juuret, koska sienet saavat ravintonsa (glykoosin) näistä rihmastoista.


Nämä juuret, rihmastot, voivat helpohkosti puhkaista ihmisen suolen seinämät ja ihmiskehon kudokset ja luoda esim. vuotavan suolen oireyhtymän ja muita kielteisiä vaikutuksia.

KATSO VIDEO -

Solun sisällä on kalvo, membraani, joka koostuu proteiineista ja rasvoista, tunnetaan myös lipoproteiinina, joka on yhteinen, samanlainen solurakenne eläimillä ja ihmisillä. 

Keskellä on ydin, nukleoidi ja yhdessä lipoproteiinin kalvon alla on ”vihannes” -soluseinä, joka on mahdollistanut sienten luokittelun eläinkuntaan kuuluvaksi, vaikka ne lisääntyvät suvuttomasti, monissa tapauksissa tuottamallaitiöitä, germ tubes, (kts. germination).
Ne voivat myös paritella muiden sienten kun kaksi rihmastoa kohtaavat, jotka voi tuottaa kaksi monitumaista pallon muotoista solua, jotka liittyvät yhteen muodostaakseen uuden ytimen. Suvuton jakautuminen on hyvin samankaltainen kuin bakteereilla, jotka yksinkertaisesti jakautuvat ja jokainen solu sisältää samoja kromosomeja vaikka bakteerien ei ole ydintä.

Sienten itiöillä on siis kyky jakautua.
_
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1002780&page=2Candidan ja hiivan rakenne
 Joskus hiiva asuu ihmiskehon suolistossa (sisäympäristössä), eikä yleensä aiheuta ongelmia.
Mutta johtuen erilaisista ympäristötekijöistä se siirtyy yksisoluisesta, tai hiiva muodosta invasiiviseen monisoluiseen muotoon, joka tunnetaan Candida: na ja alkaa lisääntyä erittäin nopeasti. 
Levitessään se rakentaa suojaksen helicobacter pylorin kaltaisen, biokalvon (biofilmi). 
Näiden biokalvojen paksuus voi vaihdella 25-450 mikrometriä ja niitä alkaa ilmetä kolonisaation ensimmäisen 24 tunnin kuluessa

Biokalvo koostuu selluloosasta, joka on kasvien rakenneosa. Polynukleotidit ovat ensisijaisesti sen DNA ja RNA materiaalia, polypeptidit, jotka ovat proteiineja, sekä polysakkarideja, jotka ovat hiilihydraatteja . Biokalvo sisältää myös fibrinogeenia, jotka ovat samoja materiaaleja, jotka elimistö käyttää veressä haavojen hyytymiseen. 
Nämä materiaalit on kiinnitetty toisiinsa lignandeilla, joilla on tahmeutta, samoja ominaisuuksia kuin vehnän lektiineillä.

Yksi rakenne invasiivisen Candidan kasvaessa on pehmeä valkoinen kolonisaatio, ja toinen kasvaa sauvamaisesti harmaalla alustalla. Tämä voi olla samaa lajia Candida, ja se voi sopeutumismenetelmänään vaihtaa muotoaan
Toinen Candida -kannan tiedetään käyvän läpi muodonvaihtoa, tuottaen seitsemää erilaista kasvualustaa. Tämä vaihtokyky on palautuva ja periytyy sukupolvelta toiselle. 
Tutkimus osoitti myös, että rakenteelliset kromosomien uudelleenjärjestelyt ovat eräs tapa geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja on tämän sienen sopeutumisstrategia.

 Candida rihmasto monistuu suvullisesti, (reproduce sexually), koska ytimellä on kaksi kopiota kromosomeista, luodakseen kaksi erillistä solua sporangialla, kun ”mies” ja ”nainen” kohtaavat. 
Jos nyt voisit kutsua sitä mieheksi ja naiseksi, eivät todellakaan ole, ennemminkin kaksi solua jakaantuu itsenäisesti, liittyäkseen ja luodakseen uusia soluja .

Hiiva on yksisoluinen rakenne Candida albicans: ista, ennen kuin siitä tulee monisoluisnen Candida, joita on luokiteltu yli 1000 lajia . Hiiva voi elää joko anaerobisesti tai aerobisesti.
Ilman happea ne tuottavat energiaa muuntamalla sokerit (maksan tuottaman glykoosin) hiilidioksidiksi ja etanoliksi, jos ihmettelet, miksi sinulla on aivot kuin sumussa? 
Ne pystyvät lisääntymään suvuttomasti tai suvulliisesti ja suvuttomasti lisääntyessään solu jakautuu uutena alkuunsa (budding) ja tuottaa uusia hiivasoluja .

Sienet ovat melko kiehtovia.
Sienet ovat elämänmuoto luonnossa, joka on kasvi, eläin ja bakteeri. Soluseinät koostuvat kasviaineista ja proteiineista, kalvo ja ydin ovat proteiineja ja rasvoja kuin eläimillä, ja se lisääntyy kuin bakteerit, monissa tapauksissa suvuttomasti kantaessaan vain yhden kromosomit lajista riippuen. 

Se kloonautuu itsenäisesti ja sillä on kyky muodonmuutokseen ottaen 7 erilaista muotoa. Se voi uudelleenjärjestää kromosominsa mukautuvalla strategialla varmistaen selviytymisen.
- Ei ihme, että siitä on niin vaikea päästä eroon !

_
Biokalvo
http://en.wikipedia.org/wiki/Biofilm
_
Infektiosairaudet
http://fi.wikipedia.org/wiki/Infektiosairaudet
_
Helicobacter pylori
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
_
Ligand
http://en.wikipedia.org/wiki/Ligand
_
Fibrinogeeni - veren hyytymisessä fibrinogeeni muuttuu veteen liukenemattomaksi ja säikeiseksi fibriiniksi ja päättää hyytymisreaktion
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrinogen
_
Sporangia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sporangium
_
Budding Yeast: Saccharomyces cerevisiae
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ult...s/Y/Yeast.html
_
Most yeasts reproduce asexually by mitosis, and many do so by an asymmetric division process called budding.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeast
_
Monolukleoosi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mononukleoosi 


What is Candida
Candida Albicans is a fungal yeast that is present  naturally in the human gut; everyone has Candida albicans living within them to some extent. Our gut is also full of natural bacteria that feed on the yeast and so keep levels to a low number and stop it from becoming a problem.
The yeast becomes problematic when it grows beyond normal levels and spreads throughout the gastrointestinal tract, into the bloodstream and from there throughout the body. The yeast then does something remarkable and changes into fungus.
1) This fungus now settles itself into the tissue and a fungal colony quickly spreads.
2) The fungus is protected from the environment as it has now left the gut and does not have the challenge of the gut bacteria trying to consume it.
The risk for the Candida fungus is the human immune system. The immune system would normally identify and fight off this fungal intruder without too much effort.
Sadly more and more people suffer from low immune systems due to stress, bad diet or general ill health.
This means the immune system is not as strong as it needs to be to fight the Candida fungus colony.
The Candida fungus is protected from the immune system attack by its cellular membrane.
This membrane is comprised of a layer formation called chitin. Your own cells when the immune system is strong and healthy fight Candida by producing an enzyme called chitinase which breaks down the yeast cell wall exposing it and making it vulnerable to attack by the body’s immune system. In a system wide infection there is simply too much of the yeast for the body to fight and it is at that point we begin to see symptoms of the yeast infection.
In simple English – imagine the fungus is wearing a suit of armour that your immune system cannot punch through if it is weak.
There are several reasons for Candida to spread and become problematic.
Diet
Over the past few decades the diet in the west has changed dramatically. We now consume far more sugar and refined food than we ever have before. Even those of us that have strict diets do succumb to fast food and sugar treats!
Candida thrives on sugar. With a diet high in sugar and refined food it will grow exponentially, it is almost as if our diet in the western world is a super food for the yeast. Items such as sugar, alcohol, chocolate, bread, pasta, coffee, tea, fast food and any refined food all contribute to Candida growth.
Antibiotic Use
No one is disputing the need for antibiotics – they are one of the greatest medical discoveries made and without them we would be in a lot of trouble! However, broad spectrum antibiotic use does have a profound effect on our natural defences against Candida infection.
These antibiotics kill all bacteria, including the good bacteria in our gut that maintain a healthy balanced state.
Without these bacteria the yeast is free to grow and spread within the body.
Immune Compromised system
Our cells naturally produce a substance called chitinase. This enzyme breaks down the protective layer around the yeast and allows our immune system to attack the yeast if it is growing out of control. When an immune system is in a weakened state then it does not have the capability to attack the yeast and so its growth is not regulated.
Any single or combination of these elements provides the Candida yeast with the perfect breeding ground within the human body and results in you becoming sick.
_
http://graviola.fi/candida-albicans/
_


__________________________
__________________________
_______________________Graviola Caps, (Annona muricata)


Graviola tree (Annona muricata), also known as soursop, is found in the Amazon jungle and some of the Caribbean islands.  Graviola tree leaves have been used traditionally for their various therapeutic properties. 

Many active compounds have been found in all parts of the plant - including the leaf, bark, root, stem, and seed.
Graviola is becoming increasing well known as a source of antioxidants called annonaceous acetogenins, which are found mainly in the leaf and seeds.


More recent scientific studies suggest that Acetogenins, the active constituents of Graviola, can support healthy cell growth and function.  

In addition, Graviola has been used for its whole body calming effects and as a supplement to help maintain a positive mood.*


Traditional Preparation: 
The dosage is reported to be 2 g three times daily in capsules or tablets.A standard infusion (one cup 3 times daily).

_

//

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

You are welcome to show your opinion here!