sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

Itämeren radioaktiivinen troolattu hulluus. Pirkka -niksi säteilyn torjuntaan

Itämeren radioaktiivinen troolattu hulluus! Nyt voit mitata kätevästi säteileekö kalaruokasi vai pollasi - videot.
Kuva- ja videoraportti, joka osoittaa elintarvikealan toimijoiden karkean välinpitämättömyyden ja elintarviketurvallisuus -viranomaisten virkavelvollisuuksien laiminlyönnit.Köyhimmmissä lähiöissä, joissa ihmiset ovat alistuneet ruokajonoihin ja toivottomuuteen, passivoituneet, ovat elintarvikealan toimijat, kauppiaat
asettaneet tietoisia riskejä kuluttajien terveydelle ja hengelle.

Radioaktiivisen säteilyn valvontaa ei ole käytännössä! Kalastajilla, logistiikalla, kauppiailla, henkilökunnalla eikä elintarvike -valvonnalla ole Geiger -mittareita. 

Tässä esimerkkivideossa, joka on kuvattu Vantaalla eräässä K-Marketissa, säteilyarvot nousevat 1130-kertaisiksi, normaaliin taustasäteilyyn verrattuna.
- Tämä kala säteilee niin voimakkaasti, että sitä saisi lähestyä vain suojapuvussa.


Tshernobylin onnettomuuden aikana suurin mitattu  annosnopeus Suomessa oli "vain" 
5 µSv/h. Tässä kalahyllyssä siis 23-kertaa voimakkaampi.

Mittausvideossa itämereltä troolatun silakkafileen säteilyn annosnopeus nousee arvoon: 113,07 μSv/h.


UPDATE 28th Mar 2017 - Reference measurements

Comparative measurements performed today on Tues. 28.3.17 in Helsinki University Hospital Radiation Therapy Ward, cancer clinic. Since it was not commonly believed the K -Market herring radiation results, obtained during consecutive days from 24th to 26th Mar, highest result 113.07 mSv / h (below). - Today on 28th mar 17 we measured values ​​of Radiation Therapy Ward department at Helsinki University Hospital (HUS) cancer clinic, in the lobby and in the basement, that is, 0-floor, wherein the radiation therapy is administered to patients in separate, numbered rooms.

The maximum value of 2.20 mSv / h, in font of the the operating room No. 6, in which operator apparently just "kicked the pedal" when we passed the door.

https://www.facebook.com/matti.ylimaki.16/posts/1014233835374436  //End of  UpdMIKÄ ON BECQUEREL, ENTÄ SIEVERT

Becquerel (tunnus Bq, lausutaan [bekrel][1][2]) on SI-järjestelmän mukainen (säteilyn) aktiivisuuden yksikkö. Radioaktiivisen aineen aktiivisuus on 1 Bq silloin, kun ainemäärässä hajoaa keskimäärin yksi atomi sekunnissa.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Becquerel

Sievert (tunnus Sv, [si:vert]) on SI-järjestelmän mukainen (säteilyn) ekvivalenttiannoksen eli säteilyannoksen yksikkö. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sievert


STUK: Annosnopeus
Esimerkit: 100 µSv/h: - Suojaudutaan sisätiloihin. Lisäksi tarvitaan muita suojelutoimia, esimerkiksi estetään pääsy vaara-alueelle
30 µSv/h - :Isotooppihoitoa saaneesta potilaasta metrin etäisyydellä mitattu annosnopeus, jonka alittuessa potilas pääsee kotiin
10 µSv/h: - Aloitetaan joitakin suojelutoimia. Esimerkiksi vältetään tarpeetonta ulkona olemista.
http://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/esimerkkeja-sateilyannoksista


KALAN SYÖNTISUOSITUKSET - EVIRA

Säteilyvalvonnan puutteesta rohkaistuneet kauppiaat tilaavat hyllyihinsä edullisia eriä, hengelle ja terveydelle vaarallisia raaka-aineita. Paljastumisen riski on pieni, koska viranomaiset ovat kokonaan laiminlyöneet radioaktiivisen säteilyn valvonnan.

PCB-yhdisteitä ja elohopeaa kaloissa valvotaan, mutta ei radioaktivista säteilyä.
On julkaisu kalan syöntisuosituksia (esim max 100 gramman annoskoko kerrallan), joiden rajoitukset perustuvat vain elohopea-, PCB- ja diokdiisipitoisuuksin.
Mutta kalojen katastrofaalisista radioaktiivisuus -pitoisuuksista terveysvalvontaviranomaiset ovat hipihiljaa.

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikevaarat/elintarvikkeiden-kayton-rajoitukset/kalan-syontisuositukset/


Myös troolikalastajat, eli kalatuotteiden toimittajat ovat tietoisia Itämeren pohjasedimentteihin laskeutuneista Cesium -137 -pitoisuuksista. 
Mutta raha ja voitot ratkaisevat, ei tuoteturvallisuus. - Kalastusta on paikoin rajoiteltu, mutta vain kalakannan säilymisen vuoksi: 


Silakan ja kilohailin troolikalastus vuonna 2016

Valtioneuvosto on 18.2.2016 antanut asetukset, jotka muuttavat aikaisempaa säätelyä (1504/2015).

Suomenlahti ja Itämeren pääallasKalastusalukset eivät saa kalastaa troolilla silakkaa tai kilohailia ICES-osa-alueilla 25–27, 28.2 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 59 47´N eteläpuolella ja osa-alueella 32 Suomen perusviivan ulkopuolella. 
- Asetus astuu voimaan 20.2.2016 ja on voimassa 1.5.2016 saakka.

http://www.sakl.fi/index.php/fi/tiedotteet/3622-silakan-ja-kilohailin-troolikalastus-vuonna-2017


Itämeren radioaktiivisuus - Maailman saastunein meri

Vuonna 1986 Tšernobylin onnettomuuden synnyttämä radioaktiivinen pilvi kulkeutui ilmavirtausten mukana suoraan kohti Itämerta ja aiheutti laskeuman, joka jakautui varsin epätasaisesti.  Itämeri sai enemmän Tšernobyl-laskeumaa kuin maapallon muut merialueet (mm. Mustameri, Välimeri, Pohjanmeri, Koillis-Atlantti). 


Tällä hetkellä suurin osa itämeressä olevasta cesium-137:sta on hautautunut merenpohjan sedimentteihin.
Cesiumin alueellinen jakautuminen pohjasedimentissä seuraa pitkälti Tšernobylin laskeuman jakautumista.


http://www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/itameren-radioaktiivisuus


MITEN YDINSAASTE PÄÄTYY KALOJEN KAUTTA RUOKAPÖYTÄÄN 

Radioaktiivinen saaste C-137, kulkeutuu kalojen mukana Itämeren pohjasta, säteilystä tietämättömien kuluttajien ruokapöytään, jääkaappeihin ja pakastimiin.

Trooli- eli nuottakalastuksessa, verkkoa vedetään nimenomaan meren radioaktiivista pohjaa pitkin.

https://en.wikipedia.org/wiki/TrawlingKoko kalatuotteiden toimitusketju on tietoinen terveysvaaroista. 

- Silti, koska valvonta ei ole, kalaruokia tarjotaan estoitta kuluttajille eri laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhusten hoitolaitoksissa ja kouluissa ja päiväkodeissa, vaikka näitä radioaktiivisia kaloja ei ole turvallista lähestyä tai käsitellä kuin suojapuvussa.
- Koululaisilla, vanhuksilla ja potilailla, ei ole mitään mahdollisuutta selvittää syömänsä kalaruoan säteilyarvoja.

- Käytännössä Itämerestä ja Norjan merestä troolilla ja nuotalla pyydettyjä kaloja ei saisi edes tuoda maihin, korkeiden säteilarvojen vuoksi.
Marketin kalahyllystä mitattu jopa 
113,07 μsv/h (video yllä), joka ylittää normaalin taustasäteilyn (0,10 uSv/h), reilusti yli tuhatkertaisesti ja edellyttäisi Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeiden mukaan suojautumista.


Viranomaiset, laitoskeittiöt ja Catering -palvelutuottajat tyytyvät elintarvikealan toimijoiden niinsanottuun omavalvontaan Lapset ovat täysin suojattomia kaikkina kalaruoka -päivinä!
Anna lapsellesi mittari mukaan kalapäiviksi.
http://ruokamenot.fi/uutiset/ruokatietoa/191-ruokalista-koulut-paivakodit-ja-laitokset


Selvityksen alla on nyt, miten viranomaiset on saatu vaikenemaan Itämeren ja Norjan meren kalojen hengenvaarallisesta säteilystä. 

Cesium 137: n laskeuman tyypillisesti aiheuttama syöpälaji on kilpirauhassyöpä.

______

M I T T A U K S E T 

KÄYTÄNNÖN MITTAUKSET ALKOIVAT ESPOOSSA JA VANTAALLA
24.3.2017.
Mittauskohtiena Vantaalla, tässä olivat mm. Prisma, Alepa, S-Market, K-Market ja Citymarket. (kuvat saatavilla)- Katastrofaalisiksi havaittuja säteilyarvoja mitattiin erityisesti Tikkurilan ympäristön elintarvikeliikeissä, yhteensä kolme kertaa pe 24.3. ja la 25.3. välisenä aikana. 
Miten mitattin
Mittaukset toteutettiin kahdella (2) identtisellä, tehdasuudella FTLAB Smart Geiger FSG-001 -mittarilla, joka on ns. älypuhelmen lisävaruste.
Mittari liitetiin uuden Samsung J5 -puhelimen kuuloke -pistokkeeseen ja ilmainen mittaus -sovellus ladattiin Google Playstä.

Mittauksien kuvaus ja videointi


Toistetut, neljän peräkkäisen päivän aikana saadut mittaustulokset valokuvattiin ja videoitiin Olympus SZ-10 -kameralla


Alustavia mittaustuloksia

Erään Vantaalaisen lähiön K-marketin kalahyllyssä, Geiger-mittarit tulivat aivan villeiksi, näyttäen arvoja jopa yli 100 uSv/h, joka STUK: in ohjeen mukaan edellyttää jo suojautumista. 
- Koska kalatuotteiden säteilytasot ovat hengenvaarallisia, mittauksia jakettiin ko. Marketissa kolmen päivän ajan,
- Kunnes henkilökunta ja vartijat alkoivat kiinnittää toimiin huomiota. 
- Neljäs mittaus tässä K marketissa tehtiin su 26.3. toisella, identtisellä, FTLAB Smart Geiger - myös tehdasuudella mittarilla


Perjantaina aloittaneet mittaajat saivat säteilysairauden oireita sunnuntaiaamuun 26.3. mennessä, ilmeni pahoinvointia, sekä flunssan kaltaisia oireita, vatsaoireita, kuvotusta, päänsärkyä (keskellä päätä), lihassärkyä ja heikotusta.
- Maanantaina 27.3., ilmeni suun ja nenän limakalvojen kuivumista ja silmien valoherkkyyttä.
- Tiistaina 28.3., ilmeni kurkun aristusta, hengityksen raskautta, jalkojen vapina (punasolujen väheneminen) ja vatsaoireita.

Neljäs mittaus samoilla menetelmillä, mutta eri laitteilla Vantaalla oli sunnuntaina 26.3.2017. (26. maaliskuuta 2017, 14:42:58)

Pahiten saastuneen myymälän henkilökuntaa informoitiin säteilylukemista, näyttämällä juuri mitattua lukemaa, sekä kehoitettiin poistamaan säteilevät tuotteet hyllystä.

- Pyydettiiin vastaavan kauppiaan yhteydenottoa.


SÄTEILY TULEE VASTAAN JO TUULIKAAPEISSA

Kaikkien (pe-su) mitattujen elintarvikeliikkeiden tuulikaapeissa, joihin puhalletaaan liiketiloista lämmitysilmaa, arvot ylittivät selvästi taustasäteilyn.
Myymälöiden tehokkaan ilmanvaihdon johdosta säteily leviää tehokkaasti koko liiketilaan.
Tuulikaapeissa mitattaessa havaittin, että aina asiakkaan tullessa myymälästä ulos, säteilyarvot nousivat hetkellisesti kaksinkertaisiksi.
Eräässä Citymarketissa, joissa oli kalatarjouspäivä, säteilyarvot ylittivät yli 80 -kertaisesti normaalin taustasäteilyn jo ulko-ovella.
Kalaa tarjouksessa! 
Kaupan tuulikaapin edessä lukema:
8,23 μSv/h, 
ylittää 82-kertaisesti normaalin taustasäteilyn!


"K -ryhmä on siis vienyt lähikaupat uudelle aikakaudelle" 
- K-Markettien uudistus säteilyttää kuluttajien jääkaappi-/pakastimen sisällön ja vie terveyden lapsiltakin. -Kesko"
 

- Itämeren ja Norjan meren saastuneista pojhista troolattu kala aiheuttaa jo kahdessa päivässä säteilysairauden oireita.
Wikipedia säteilysairaus


Kun saat diagnoosin, syövän radioaktiivisesta kalasta, sinua hoidetaan syöpäosastolla, miten; säteilyttämällä lisää, sekä solumyrkyillä ja leikkauksin.

Säteily on vaarallista terveydelle ja hengelle?


Fukushiman neljän ydinvoimalaitonksen räjähdettyä taivaan tuuliin, kolmen ydinvoimalaitoksen ytimet sulivat ja polttivat rikki niiden alla ollen teräsbetonisen, turva-altaan pohjan.
- Järjettömästi säteilevät kuumat ytimet jatkavat edelleen plasmana matkaansa maaperässä ja saastuttivat mennessään pohjaveden.
Säteily on niin voimakasta, etteivät robotitkaan toimi tuhoutuneella laitosalueella

Ilmiön nimi on Kiina -ilmiö


Tepco aloitti katastrofin vähättelyn jälkeen väestön suojaustoimenpiteet.
- Fukushiman suoja-alue on 30 km. Maaperää vaihdetaan pohjavesi on saastunutta.
"Japanese nuclear plant just recorded an astronomical radiation level. Should we be worried?By Anna Fifield and Yuki Oda February 8
TOKYO — The utility company that operated the Fukushima Daiichi nuclear plant in Japan — the one that went into triple meltdown after the enormous 2011 earthquake and tsunami — has released some jaw-dropping figures.
TOKYO — The utility company that operated the Fukushima Daiichi nuclear plant in Japan — the one that went into triple meltdown after the enormous 2011 earthquake and tsunami — has released some jaw-dropping figures.
The radiation level in the containment vessel of reactor 2 has reached as high as 530 sieverts per hour, Tokyo Electric Power Co. — or Tepco, as it’s known — said last week. This far exceeds the previous high of 73 sieverts per hour recorded at the reactor following the March 2011 disaster."

Säteilyvaaran ja vähättelevän viranomais -tiedottamisen vuoksi, kansalaisille tuli tarve mitata radioaktiiviseksi muuttunutta
ympäristöään ja elintarvikkeitaan.
- Geiger -mittari olivat kuitenkin kalliita hankkia, halvimmillaan 300-400 euroa

Niinpä laboratoriot ja yritykset kehittivät tarpeeeseen edullisen, mutta silti tarkan geiger -mittarin.

- Mittari on älykännykän lisävaruste, joka kytketään korvakuuloke -liittimeen ja mittaustulokset tulevat kännykän ruutuun reaaliaikaisina.


Mittaa oman kauppasi tuotteet

K -Marketit - http://www.k-market.fi/ 
https://www.google.fi/maps/search/k+marketit/@64.1800109,21.9333121,5z

S -Marketit https://www.google.fi/maps/search/S+marketit/@60.3482906,23.3468366,8z

- Mittaa erityisesti troolilla ja nuotalla pyydetyt kalat!Elämäsi tehokkain ja edullisin henkivakuutus.Osta mittarit koko perheellesi.
Ilmainen käyttösovellus Google Playssä.
Manuaali
Helppo käyttää. Liitetään korvakuuloke -pistokkeeseen.
Kaupassa, linkissä opastusvideot.

________________

FT SmartLab Personal Environment monitors - Geiger, EM, UV, Temp. Humidity

Future Tech Smart Lab Personal Environment monitors

  - Geiger, EM, UV, Temp/Humidity
Personal Environment monitor
Easy and Quick Checkers
Now, anyone can check the radiation at anytime and anywhere!
It’s a tiny, beautifully designed with Aluminum body personal environment monitor that connects to your phone to measure, collect and analyze the hidden qualities of your surroundings.
Connect Smart Checker to your Smart Phone using plug for measurement of Radiation / electromagnetic fields (EMF) / UV (Ultra violet ) / Temperature & Humidity / Smart V(Voltage)
/ IR(Infrared rays) / VL(Visible ray) Checker Fully powered by your smart phone device, No battery or charger required (except temp checker )

ersonal Environment monitor


SMART GEIGER COUNTER (FSG-001)

 SMART GEIGER

FEATURES
• Handy
• Easy to Carry
• Quick and Accurate Data
• Reasonable Price
• No Battery Needed
Personal Geiger Monitor for Smartphone
Anytime, Anywhere
No more worries on radioactivity for my family
You can easily check the danger of radioactivity
just place it near the suspicious object!

Connect to Smart phone ear jack
Sensor unit (Aluminum)
Connect Jack (Ear Jack)

Smart Geiger is a miniature Geiger Counter.
It detect low levels of hard beta and gamma particles. Running the test for longer than two minutes will yield more accurate results.
Professionally precise. Smart Geiger reveals highly accurate information about the radioactive particles around you and how they might be affecting you.

Item Description
Radiation Measurement Gamma, X-ray
Sensor Type Semiconductor Sensor
Range Survey Meter : 0.1~200 μSv/h

Measurement error < ―15%

Size Length 30mm (include Ear Jack : 47mm), Φ10
Weight 6 g
User Interface Smart Phone ( Earphone Jack)
Material Al (Aluminum)
Linearity 97% at 20 ~ 120 μSv/h
※ Reference testing reports.SMART GEIGER PRO (SGP-001)


High sensitive and tiny smart Geiger counter that measures even the environmental radiation.
10 times more powerfully upgraded!

More widely, more accurately!
• Measure the environmental radiation with its high sensitive sensor
• Measure the radiation in the air with its wider sensor
• Anyone can easily use it
• Convenient to carry around
• Quick and intuitive measurement
• Reasonable price

WIRELESS GEIGER COUNTER (BSG-001)Personal Environment monitor

Item Description
Main Chip Nordic nRF51822, Bluetooth Low energy/ 2.4GHz RF system on chip
Chipset ARM Cortex-M0 32bit processor
Function BLE service of the environmental radioactivity
Antenna Pattern Antenna
Sensor type Semiconductor Sensor
Radiation measurement Gamma, X-ray
Measurement rage Survey meter : 0.05~200uSv/h
Measurement error <―15% (minimum error ―

Personal Environment monitor
Copyright(c) 2016 Technonia, Inc. All Rights Reserved (http://www.technonia.com) Page 19
Smart Geiger is a miniature Geiger Counter.
It detect low levels of hard beta and gamma particles.
Running the test for longer than two minutes will yield
more accurate results.

SMART EM CHECKER (FEC-001)


Move around with Smart EM checker to detect electromagnetic fields.
Watch the different amounts appear in real time on your screen.
Small size electromagnetic fields measuring instrument
click

Item Description
measurements Electromagnetic field (EMF)
minimum response 1 V/m
Range 1 ~ 2,000 V/m
Frequency 16 Hz ~ 100 kHz
Size Length 30mm (include Ear Jack : 47mm), Φ10
Weight 6 g
User Interface Smart Phone ( Earphone Jack)
Material Al (Aluminum)
Sensor Type Semiconductor Sensor
MIC
※ International regulatory baseline low-frequency electromagnetic field : 10 or 40 V / m. Below

SMART UV CHECKER (FUV-001)
Personal Environment monitor

Item Description
measurements UV(Ultra Violet)
Range 240~380 nm
Detects UVA, UVB
UVI (UV Index) range 0 ~ 12
UV Power 0 ~ 6mW/cm2
Measurement error ― 10%
Workable Temperature : -20 ~ 50 ℃
Workable Humidity < 80 %
Size Length 30mm (include Ear Jack : 47mm), Φ10
Weight 6 g
User Interface Smart Phone ( Earphone Jack)
Material Al (Aluminum)
Sensor Type Semiconductor Sensor


SMART Temp/Humidity CHECKER (FTC-001)
EOF


3 kommenttia:

 1. Radioaktiivisen säteilyn suuria arvoja myymälässänne
  STUK toimi vihdoin
  6.4. päivitys
  STUK denialismia, eivät vastaa enää mihinkään sähköpostiin.
  - Ko. kauppias oli eilen 5.4. kutsuttu STUK: iin, jonka jälkeen alkoi hiljaisuus.

  Vantaan Elintarvikevalvonta oli joutunut nostamaan ahterinsa tuolilta ja viemään kalanäytteitä labotorioon ja nyt ärhentelee.
  Kauppiaan onneksi näytteet otettiin ja arvot mitattiin uusista kalaeristä,
  mutta ei lainkaan eniten säteilevästä seitistä?
  - Vai otettiko ja tulokset salattiin, kyllä. - Useiden kuvien ja mittausvideoiden mukaan hyllyssä oli seitiä ja se säteili eniten.
  Tarkennus laboratoriolle, joka ilmoittaa mittauksiensa epävarmuudeksi 30%.

  6.4.2017
  Email to:
  Kalso Seija, toimitusjohtaja
  Rintala Eeva-Maria, 010 3913 430, Kemisti

  Hyvä MetropoliLab
  Viitaten yllämainittuun selosteeseenne ja tuloksiin.
  Näytteen ottaja Turunen Michael, Elintarviketarkastaja
  7083-1: Tavaran toimittaja: Tuomaan kala, silakkafile nahallinen
  Pyydetty: 30.3.2017, Itämeri trooli
  Parasta ennen: 6.4.2017
  7083-2: Valmistaja: Hätälä Oy, silakkafilee
  Pyydetty: 28.3.2017, FAO 27.1112, trooli
  Viimeinen käyttöpäivä: 4.4.2017
  7083-3: Valmistaja: Hätälä Oy, muikku perattu
  Pyydetty: 27.3.2017
  Viimeinen käyttöpäivä: 4.4.2017 Analyysi Cesium-137 Yksikkö Bq/kg Menetelmä Gammaspektr.
  Epävarmuus-% 30 Näyte *

  7083-1, Elintarvike, 1. Silakkafile nahallinen, K-Supermarket Hakunila
  < 50
  7083-2, Elintarvike, 2. Silakka filee, K-Supermarket Hakunila
  < 50
  7083-3, Elintarvike, 3. Muikku perattu, K-Supermarket Hakunila
  < 50


  Lausunto
  Mitatut cesium-137 pitoisuudet näytteissä 1-3 olivat alle menetelmän määritysrajan 50 Bq/kg.
  EU:n asettama enimmäistaso myyntiin tulevien luonnontuotteiden radioaktiiviselle
  cesium-137:lle on 600 Bq/kg tuorepainossa (EY N:o 733/2008 ja Komission suositus
  2003/274/Euratom).
  Yhteyshenkilö
  Rintala Eeva-Maria, 010 3913 430, Kemisti
  _

  Mittasimme aikavälillä 24.-27.3., samasta hyllystöstä kaloja, seitiä ja nahallista
  silakkaa, joiden pyyntipäivät olivat 20.3. ja 21.3.
  Teidän nyt mittaamanne erät oli pyydetty 27.-30.3.
  - Kalojen myyntipakkauksien tarroista ja liitteen kuvista voidaan siis havaita,
  että nyt mittausraportinne koskee myöhemmin tulleita eriä.
  - Lisäksi jätitte raportistanne pois seitin, joka antoi suurimpia arvoja.

  Mittarimme valmistaja/laboratorio ilmoittaa mittausvirheeksi alueella 0,1-200 uSv/h, (pienempi kuin) < 15%, joka on 2 kertaa tarkempi kuin teidän "mittarinne".
  Miten kommentoisitte?

  http://graviolateam.blogspot.fi/p/blog-page_3.html

  VastaaPoista
 2. Lopettakaa se hölmöily. Ette tiedä säteilystä tai säteilyn mittauksesta yhtään mitään.

  VastaaPoista
 3. Opastus ja neuvontapuhelin: 044 - 950 6791, avoinna 24/7.

  VastaaPoista

You are welcome to show your opinion here!