lauantai 4. kesäkuuta 2016

Nordisk kost kan reducera hjärt-kärlsjukdomar och diabetes


Mar 14, 2013
Nordisk kost kan reducera hjärt-kärlsjukdomar och diabetes


En ny studie från Nordiska ministerrådet visar att nordisk kost kan förbättra kolesterolvärdena och därmed reducera risken för koronarsjukdom. En sund nordisk kost kan också reducera förekomsten av inflammationsfaktorer i samband med hjärt- och kärlsjukdom och typ 2 diabetes. Studien genomfördes i Finland, Sverige, Danmark och Island.

Långvariga och omfattande koststudier ger ny och pålitlig kunskap om hur näringen inverkar på människors hälsa. På senare tid har experter i större grad än tidigare intresserat sig för vilken betydelse kosten som helhet har för hälsan snarare än enskilda livsmedels inverkan. Den mest kända helhetskosten är Medelhavsdieten, som har varit föremål för mest forskning när det gäller hälsoeffekter och som har blivit ett internationellt begrepp. Men nu har också Ny nordisk mat tillkommit till denna kategori.
År 2007 inledde SYSDIET sin verksamhet som ett Nordic Centre of Excellence (NCoE) inom mat, näring och hälsa under NordForsk, ett av Nordiska ministerrådets forskningsorgan. Ett av målen med SYSDIET är att kartlägga de hälsofrämjande faktorerna som nordisk kost medför. SYSDIETs koststudie genomfördes i Finland, Sverige, Danmark och Island.

Överraskande reduktion av inflammationsfaktor

Jämfört med kontrollgruppen förbättrade den sunda kosten bestående av nordiska råvaror fettomsättningen i blodet genom att sänka nivån på skadlig kolesterol, LDL-kolesterol, och höja nivån på "bra" kolesterol, HDL-kolesterol, så att proportionen mellan dem blev bättre. Samtidigt reducerades mängden skadliga fettpartiklar. Med dessa kolesteroländringar räknar man med att ha minskat risken för koronarsjukdomar med upp till 10–15 procent under en period på 5–10 år. Kosten resulterade också i 1,5–2 gånger högre upptag av flera viktiga mineralämnen och vitaminer.
Till forskarnas överraskning var nivån på en inflammationsfaktor, IL-1 Ra, hela 20 procent lägre hos dem som höll sig till sund nordisk mat. Förhöjt IL-Ra räknas som den mest känsliga indikationen på så kallat metaboliskt syndrom, och kan tyda på risk för diabetes.
Kosten hade ingen betydande inverkan på sockeromsättningen, möjligen på grund av att deltagarnas vikt höll sig oförändrad. Preliminära observationer visar också att sund nordisk kost kan sänka blodtrycket mätt under ett dygn, även om det inte har betydande inverkan på blodtryck mätt hos läkare.
Forskarna ska undersöka vidare hur kosten och matens beståndsdelar påverkar genaktiviteten och hundratals av mellanprodukterna från ämnesomsättningen i organismen. Man har också som mål att i detalj undersöka bakteriestammen i avföring.

Så sätter du ihop en nordisk diet

En sund nordisk kost kan även sättas ihop enligt principen om närproducerad mat, som också är central i Ny nordisk mat. Hårt animaliskt fett och mjölkfett ersätts med rapsolja och växtoljebaserat margarin, fettfria och fettreducerade mejeriprodukter rekommenderas.
Man äter rikligt av inhemska säsongsfrukter, som i de nordiska länderna vill säga äpplen, päron och plommon, bär, grönsaker, rotfrukter, baljväxter och kål samt fulllkornsprodukter av råg, korn eller havre dagligen. Också nötter kan ingå maten. Mager och fet fisk 2–3 gånger i veckan, samt vilt och fjäderfä ingår. Rött kött och korv intas med måtta.

SYSDIET-konsortiet (Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies) är ett av tre nordiska center för framstående forskning inom programmet Nordic Centres of Excellence on Food, Nutrition and Health under perioden 2007–2012, utnämnt och finansierat av NordForsk under Nordiska ministerrådet. Forskningsmiljöer i flera nordiska länder deltar. I höst utkommer också Nordiska ministerrådets Nordiska näringsrekommendationer, som ligger bakom de nationella nordiska kostrekommendationerna.

Contacts

Anne Riiser anne.riiser@nordforsk.org
________
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

You are welcome to show your opinion here!