torstai 5. maaliskuuta 2015

Sahapalmu -uute eturauhasen liikakasvun ja hiustenlähdön ehkäisyyn, (Saw palmetto) - Save Your Hair! Take A DHT Blocker

Testosterone, prostate cancer, and balding: Is there a link?

Saha palmetto oli suosittu kansanhoito jota amerikan intiaanit käyttivät moniin terveysongelmiin joita nykyaikainen lääketiede pitää parantumattomina.
Vuosisatoja sitten muinaiset heimot käyttivät tämän kasvin marjoja hoitona hiustenlähtöön ja kaljuuntumiseenKun sitä käytetään hiusjuuriin Saha palmetto-uute ei salli testosteronin muutosta dihydrotestosteroniksi (DHT), joka on tärkeä ja vaikuttava tekijä hiustenlähdön alkamisessa ja lopulta kaljuuntumisessa.
11 kliinistä tutkimusta näyttävät että Saha palmetto todella aiheuttaa hiustenkasvua ja ehkäisee hiustenlähdön jatkumista ja kaljuuntumista.


Sahapalmu (Serenoa serrulata, Sabal serrulata) on amerikkalainen pienikokoinen palmukasvi, jonka hedelmäuutetta on perinteisesti käytetty virtsaamisvaivojen hoidossa miehillä. Rohdoksesta on aikaisemmin käytetty suomenkielistä nimeä kääpiöpalmu, joka on kuitenkin toisen palmukasvin (Chamaerops humilis) virallinen suomenkielinen nimi.


Kansanlääkintä

Kääpiöpalmua käytettiin tämän vuosisadan alkupuolella mietona diureettina, kroonisessa rakkotulehduksessa ja sitä pidettiin myös hyvänä lääkkeenä suurentuneen eturauhasen hoitoon. Sen jälkeen se poistui joksikin aikaa käytöstä kunnes 1960-luvulla siitä löydettiin sitosteroleja ja se koki uuden tulon luonnonlääkkeenä. 

Sahapalmu sisältää vaikuttavina aineina rasvahappoja ja kasvisteroleita, joista tärkein on beetasitosteroli. Useissa tutkimuksissa on käytetty ranskalaisen tehtaan valmistamaa, vakioitua sahapalmun hedelmäuutetta, joka sisältää 70–95 % rasvahappoja.
Viime vuosina tehdyissä kliinisissä kokeissa on havaittu, että kääpiöpalmun lipofiilisillä (rasvaliukoisilla) uutteilla on suotuisa vaikutus hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun oireisiin, kuten rakon epätäydelliseen tyhjentymiseen, yölliseen virtsaamiseen ja virtsasuihkun heikkouteen.
Sahapalmun vaikutus perustuu samaan mekanismiin kuin eturauhasen liikakasvun hoidossa käytettyjen lääkkeiden vaikutus.
Sahapalmun sisältämät kasvisterolit estävät testosteronin muuttumista aktiivisemmaksi dihydrotestosteroniksi (DHT), ja miessukuhormonivaikutus eturauhasessa vähenee. 
Tätä hormonivaikutusta pidetään ensisijaisena syynä eturauhasen liikakasvuun.


Käyttötarkoitus

Sahapalmun hedelmäuutetta suositetaan lievittämään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia vaivoja, joiden syntymisen taustalla ovat pitkälti hormonaaliset muutokset.  

Tutkimustulosten mukaan sahapalmun hedelmäuute
  • hidastaa eturauhasen liikakasvua
  • hillitsee dihydrotestosteronin (DHT) liikatuotantoa eturauhasessa
  • poistaa nesteitä
  • normalisoi virtsaamistarvetta ja
  • torjuu tulehdusta.
Sen sijaan se ei pienennä jo suurentunutta eturauhasta. 


Huomioitavaa

On tärkeää, että sahapalmuvalmisteiden käyttö aloitetaan vasta lääkärin todettua, että kyseessä ei ole jokin eturauhasen vakava sairaus. Eturauhasen turpoaminen saattaa johtua myös tulehduksesta tai pahanlaatuisesta kasvaimesta, joiden oireet voivat muistuttaa hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia oireita.


Tutkittua tietoa

Lääkelaitos on hyväksynyt rohdoksen käyttöaiheeksi lievät eturauhasvaivat.
Sahapalmun hedelmäuute lievittää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia virtsaamisoireita yhtä paljon kuin oireiden hoidossa käytetyt lääkkeet, finasteridi ja alfasalpaajat ilman niille tyypillisiä sivuvaikutuksia. Positiivinen vaikutus tulee esille vasta, kun rohdosta on käytetty pari kuukautta.


Tutkimustulokset samansuuntaisia
 
Sahapalmun hedelmäuutteesta on tällä hetkellä lukuisia tutkimuksia, sekä avoimia monikeskeisiä tutkimuksia että satunnaistettuja kaksoissokkokokeita. Niihin on osallistunut yhteensä useita tuhansia potilaita. Kaikissa näissä tutkimuksissa on käytetty samaa annostusta, 320 mg sahapalmun hedelmäuutetta, ja kaikissa tulos on ollut samansuuntainen: sahapalmu helpottaa oireita, muttei pienennä jo suurentunutta eturauhasta. 
Toisaalta sen käyttöön ei liity synteettisille 5-alfa-reduktaasin estäjille tyypillisiä sivuvaikutuksia kuten verenpaineen nousua tai häiriöitä seksuaalisessa halussa ja kyvyssä. Myös toiseen yleisesti käytettyyn lääketyyppiin, nk. alfa-salpaajiin, voi liittyä sivuoireina huimausta ja päänsärkyä.
Koska eturauhasen liikakasvuun liittyvät vaivat saattavat jopa kolmasosassa tapauksista parantua itsestään, valmisteen todellisen tehon arvioimiseksi tarvitaan riittävän pitkä tutkimusjakso, vähintään vuosi.


Oireet helpottuivat neljällä viidestä
 
Kolme vuotta kestäneessä monikeskeisessä tutkimuksessa sahapalmun hedelmäuutteen (Sabal extract IDS 89) tehoa ja rajoituksia arvioitiin 435 BHP-potilaalla (hyvänlaatuisesta prostatan liikakasvusta kärsivällä).  Tutkimukset suoritettiin Bonnin yliopiston urologisella klinikalla professorina toimivan Dietmar Bachin johdolla, ja niiden tulokset julkaistiin vuonna 1996. (Long-term drug treatment of benign prostatic hyperplasia – results of a prospective 3-year multicenter study using Sabal extract IDS 89 . Phytomedicin Vol.111 (2), 105-111, 1996)

Tulokset vahvistavat sahapalmun terapeuttisen tehon. Oireet helpottuivat selvästi jo kolmesta kuuden kuukauden hoidon jälkeen (jäännösvirtsan määrä väheni 50% ja virtsasuihkun voimakkuus lisääntyi 6,1 ml/s). Sekä lääkärit että potilaat pitivät valmisteen tehoa hyvänä tai erittäin hyvänä yli 80 % tapauksista. 98% potilaista sieti valmistetta hyvin. 
BHP:n kliininen tila ja siten myös elämänlaatu parani selvästi neljällä viidestä potilaasta kolmivuotisen terapiajakson aikana. Lisäksi voitiin todeta, että kliinisen tilan huononemista ilmeni merkitsevästi vähemmän kuin sellaisilla BHP-potilailla, jotka eivät olleet saaneet hoitoa. Siksi voitiin päätellä, että pitkäaikainen sahapalmun hedelmäuutteen käyttö  vähentää myös leikkaushoidon tarvetta.

Kiinnostavimpiin tutkimuksiin yllä selostetun ohella kuuluu J.C. Carraron johdolla suoritettu kaksoisokkotutkimus, jossa sahapalmun hedelmäuutteen tehoa verrattiin 5-alfa-reduktaasin estäjään (J.C. Carraro et al. The Prostate, 1996). 

Kokeeseen osallistui 1098 BPH-potilasta, ja siinä sahapalmun hedelmäuute todettiin yhtä tehokkaaksi oireiden lievittäjäksi kuin synteettinen lääkevalmistekin.


Yhteis- ja haittavaikutukset
Sahapalmu-uute aiheuttaa ohjeen mukaisesti käytettäessä harvoin ja vähäisiä haittavaikutuksia, joista yleisimpiä ovat vatsavaivat. Uute näyttää heikentävän libidoa eli sukupuoliviettiä vähemmän kuin finasteridi, eikä uute vaikuta seerumin prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuuteen.
Sahapalmuvalmisteilla ei ole todettu yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Verenvuototaipumus saattaa lisääntyä rohdoksen käytön yhteydessä.

____________


Sahapalmun marjauute 10:1 terveellisen testosteronitason ylläpitoon, eturauhasen hyvinvointiin ja hiustenlähdön ehkäisyyn.
lat. Serenoa repens, eng. Saw Palmetto

Sahapalmu ja testosteronin taso

Sahapalmun on osoitettu estävän entsyymi 5-alfa reduktaasin tuotantoa. Tämä entsyymi muuttaa testosteronia dihydrotestosteroniksi (DHT), joka on voimakas androgeeninen hormoni. Vaikka tällä hormonilla on tärkeä rooli maskuliinisessa kehityksessä, se osaltaan myötävaikuttaa moniin ongelmiin keski-ikäisillä ja vanhemmilla miehillä.
Terveelliseen testosteronitasoon on liitetty miehekkyys, voima ja painonhallinta. Koska sahapalmu estää testosteronin muuttumisen (DHT:ksi), keho pystyy säilyttämään korkeamman testosteronitason. Korkeampi taso auttaa kehoa säätelemään kehon painoa, ylläpitää positiivisempaa mielialaa ja parempaa seksuaalista toimintakykyä.
Sahapalmu on pieni palmu, joka kasvaa kaakkois-Amerikan rannikkoseuduilla, osin Afrikassa ja eteläisessä Euroopassa.

Sahapalmun edut eturauhaselle

On ollut paljon kiistelyä Sahapalmun tehosta hyvänlaatuiseen eturauhasen liikakasvuun ja muihin eturauhasvaivoihin. Vuonna 2013 suoritetussa tutkimuksessa havaittiin sahapalmulla olevan positiivinen vaikutus eturauhasen liikakasvun oireisiin sekä seksuaalisiin toimintahäiriöihin.

Testin koehenkilöt vahvistivat, että sahapalmun käyttö vähensi heidän oireitaan ja paransi elämänlaatua yleensä.


Sahapalmun vaikutus virtsaamistiheyteen

Sahapalmun on huomattu tukevan virtsanerityselimistöä (urological system) miehillä, joilla on eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua. Tutkijat uskovat tämän tapahtuvan alempien virtsateiden reseptorien ja virtsateiden toimintahäiriön sekä yliaktiivisen rakon vuorovaikutuksesta. Tämä antaa tieteellistä tukea sahapalmun perinteiselle käytölle virtsaamisongelmiin.

Sahapalmu hiustenlähtöä vastaan

Testosteronin muuntuminen entsyymi 5-alfa reduktaasin vuoksi karvatupissa on katsottu olevan suurin syy miesten kaljuuntumiseen (androgeneettinen hiustenlähtö).
Estämällä tämän entsyymin toiminta, sahapalmu voi vähentää hiustenlähtöä ja stimuloida hiustenkasvua. Tutkijat ovat myös havainneet sahapalmutiivisteen myötävaikuttaneen hiusten uudelleen kasvuun.


Luonnonyrtti ilman sivuvaikutuksia

Vaikka tutkimukset ovat osoittaneet, että tietyt lääketuotteet voivat olla tehokkaampia kuin sahapalmu, eturauhaseen tai hiuksiin liittyvissä ongelmissa, on unohtunut ehkä sahapalmun suurin etu - se on luonnollinen yrtti ja näyttäisi olevan ilman sivuvaikutuksia.
Sahapalmu on edelleen erinomainen vaihtoehto keski-ikäisille ja vanhemmille miehille. Se taistelee androgeenisten hormonien syntyä vastaan miesten eturauhasongelmissa ja hiustenlähdössä. Se tukee terveitä testosteronitasoja. Lisäksi, sahapalmu voi auttaa miestä suojelemaan seksuaalista toimintakykyä, eturauhasen terveyttä ja pitkän aikavälin hyvinvointia.

___________

____________


Saw Palmetto (Serenoa repens) is a low-growing palm tree native to the southeastern United States. Saw Palmetto contains a number of beneficial compounds, including flavonoids, sterols and fatty acids that may support prostate health. Along with the essential fatty acids found in this berry, we have provided additional nutritional support with Pumpkin Seed Oil and Zinc.
Suggested Use
As an herbal dietary supplement (especially for men), take 2 softgel twice daily with meals.
Other Ingredients
Gelatin, Glycerin, Carob, Water and Beeswax. Contains no sugar, salt, starch, gluten yeast, wheat, corn, milk or preservatives.
Supplement Facts: 
Serving Size: 2 Softgels
Servings Per Container: 45
Amount Per Serving% Daily Value
Calories10
Calories from fat10
Zinc (as Zinc Gluconate)30 mg200%
Saw Palmetto Berry Extract* (Serenoa repens) (Fruit)160 mg?
Pumpkin Seed Oil1 g (1000 mg)?
? Daily Value not established.
Saw palmetto for Hair Loss

Saw palmetto is one of the most common herbal cures for hair loss, despite the fact that no scientific study on saw palmetto conclusively proved its efficacy for this condition. Saw palmetto is a fruit that has been used as a source of food and for the natural treatment of urinary tract infections by American Indians. It has also been used as a natural alternative treatment for benign prostatic hyperplasia and hair loss. Read on to find out more about real people’s experiences with using Saw Palmetto ito treat hair loss including their results and side effects. Saw palmetto supplements can be found in capsule, soft gel, liquid extract, tablet, and oil form. The herb can also be consumed as tea. Below is the saw palmetto dosage for each form of the supplement and the advantages and disadvantages associated with each:


Saw Palmetto Capsules

Capsules are the most popular administration method among those who use this herb to treat hair loss. This is likely due to the fact that this method is both convenient and accurate. In capsule form, the herb commonly comes in two strengths: 160mg and 320mg.
Both are standardized blends. The lower dose should be taken twice a day according to most labels, while the directions for the higher dose usually state that the capsule should be taken once daily.
According to the University of Maryland Medical Center, the correct saw palmetto dosage for those who weigh less than 185 pounds is the 160mg dose, while those who weigh more than 185 pounds will likely experience better results if they start with the 32mg dose.

As previously mentioned, accuracy and convenience are the main advantages of saw palmetto capsules. The only disadvantage according to most consumer reviews is that the capsules are typically quite large, and therefore not the best choice for those who have difficulty swallowing.

Saw Palmetto Soft Gels
Although the standard saw palmetto dosage when taken in soft gel form is the same as the capsules, most soft gel brands are based on the 320 mg dosage. Soft gel supplements are small, and therefore easy to swallow. In addition, they are typically absorbed very quickly, ensuring that one will receive the full benefits of the dose. Most consumer reviews are positive regarding gel form saw palmetto, but certain individuals state that they experience a slight after-taste with soft gels that is not present with capsules.

Saw Palmetto Tablets
Saw palmetto can also be taken in tablet form, and the standard saw palmetto dosage when taken this way is 230 mg two times a day. However, this is not the most popular method, as tablets sometimes fail to break down properly in one’s digestive system, causing the herb to be ineffectual. It is not wise to chew or crush such tablets, and therefore most herbalists recommend other administration methods. It is important to understand that standardized blends are different than those that contain the whole herb. If the supplement is taken in the latter form, the standard dose is 900mg. All brands clearly mark on their labels whether they are whole herb or standardized formulas. In addition, capsules, tablets and soft gels should be taken with a meal that contains fat, as the herb is fat soluble.

Saw Palmetto Liquid
Saw palmetto can also be taken in liquid extract form. The saw palmetto dosage for this method is typically 2 to 4 mL of the liquid extract taken three times daily. It can be mixed in beverages or taken directly from the bottle. The obvious advantage with this method is the fact that absorption is virtually guaranteed. However, the herb is very bitter, and even when mixed with juice or other beverages, it is hard to avoid an unpleasant aftertaste.

Saw Palmetto Tea
Although saw palmetto can be consumed as a tea, as previously mentioned the herb itself is not water soluble. This means that taking the supplement in the form of tea may not be effective if it is taken alone. However, if the tea is consumed with a meal that contains fat, it will be properly absorbed. The only disadvantage of taking saw palmetto in the form of tea is that a minimum of 3-4 cups per day is necessary to achieve the full benefits of the supplement. Those who enjoy tea will not find this difficult, but it may be inconvenient for individuals who do not typically consume tea on a regular basis.

Saw Palmetto Oil For Hair Loss
Another option consumers have regarding saw palmetto for hair loss is oil. This method is somewhat different from those mentioned above, as one does not consume the oil, but rather rubs it into the areas of the scalp where hair loss is obvious. According to the National Institutes of Health, to properly use saw palmetto oil, one should place two tablespoons of the oil directly onto his or her scalp and massage it into the skin for at least ten minutes. The oil should then be allowed to soak into the person’s scalp for a minimum of one hour before rinsing the residue away. The oil should be used on a daily basis for best results. Based on convenience and effectiveness it is recommended that most people should go for either the soft gel or capsule options. Regardless of the administration method one chooses, it is always wise to follow the appropriate saw palmetto dosage listed on the product’s label.

Medical Use

Main article: Saw palmetto extract
The fruits of the saw palmetto are highly enriched with fatty acids and phytosterols, and extracts of the fruits have been the subject of intensive research for the symptomatic treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH).
Numerous meta-analyses of clinical trials S. repens extract in the treatment of BPH have found it safe and effective for mild-to-moderate BPH compared to placebo, finasteride, and tamsulosin[5][6] Two larger trials found the extract no different from placebo.[7][8] An updated meta-analysis including these trials found that saw palmetto extract "was not more effective than placebo for treatment of hyperplasia."[9] Saw palmettos beneath the larger evergreen canopy in the Apalachicola National Forest in Florida
S. repens extract has been promoted as useful for people with prostate cancer. However, according to the American Cancer Society, "available scientific studies do not support claims that saw palmetto can prevent or treat prostate cancer in humans".[10]
http://en.wikipedia.org/wiki/Serenoa

__________Testosterone, prostate cancer, and balding:
Is there a link? - The Family Health Guide We can thank the Greeks for the name doctors apply to male hormones. Androgen comes from the words meaning “man-maker,” and it’s a well-chosen term. Testosterone is the most potent androgen, and it does make the man. It’s responsible for the deep voice, increased muscle mass, and strong bones that characterize the gender, and it also stimulates the production of red blood cells by the bone marrow. In addition, testosterone has crucial, if incompletely understood, effects on male behavior. It contributes to aggression, and it’s essential for the libido or sex drive, as well as for normal erections and sexual performance. Testosterone stimulates the growth of the genitals at puberty, and it is one of the factors required for sperm production throughout adult life. Finally, testosterone also acts on the liver. Normal amounts are harmless, but high doses can cause liver disease and boost the production of LDL (“bad”) cholesterol while lowering the amount of HDL ("good”) cholesterol.
Although testosterone acts directly on many tissues, some of its least desirable effects do not occur until it is converted into another androgen, dihydrotestosterone (DHT). 
DHT acts on the skin, sometimes producing acne, and on the hair follicles, putting hair on the chest but often taking it off the scalp. Male-pattern baldness (androgenic alopecia) is one thing, prostate disease quite another — but DHT also stimulates the growth of prostate cells, producing normal growth in adolescence but contributing to benign prostatic hyperplasia (BPH) in many older men.


Scientists have taken advantage of the link between male pattern baldness and BPH to develop a single medication for both conditions. Finasteride blocks the conversion of testosterone to DHT; when taken in a 5-mg dose (Proscar), it helps some men with BPH, and in a 1-mg dose (Propecia), it helps some men with androgenic alopecia. 

A newer drug, dutasteride (Avodart), has a similar effect on BPH but is not yet approved for baldness.
Is there another dark side to the DHT connection? Since DHT drives both hair loss and the growth of prostate cells, do men with androgenic alopecia have an increased risk of prostate cancer? 
Perhaps, according to scientists in Australia. They evaluated 1,446 men who were diagnosed with moderate to high-grade prostate cancer before age 70 and compared them with 1,390 men of the same age who were free of the disease. Even in the era of molecular biology, the research tool was simplicity itself. The researchers looked at each man’s scalp, then used sophisticated statistical methods to see if there was a link between hair loss and prostate cancer. They found that men with bald spots at the top of their heads (vertex baldness) were one and a half times more likely to have prostate cancer than those without bald spots. The association was particularly strong for men who were diagnosed with high-grade prostate cancer at 60–69 years of age. In contrast, there was no link between a receding hairline (frontal baldness) and cancer.
Although testosterone and DHT are the leading suspects, doctors don’t know what accounts for the apparent associations between vertex baldness and prostate cancer and heart disease. Although explanations are on the thin side, there is no reason to think that hair loss itself is harmful to the prostate or heart — though it may take a toll on some men’s self-image. 
But, more research is needed to explore the connection between hair loss and disease in men.Although it may seem far-fetched, there are precedents for an association between vertex baldness and disease in men. 

Harvard’s Physicians’ Health Study found that men with bald spots were more likely to develop coronary artery disease than men with full heads of hair. Mild vertex baldness was linked to a 23% increase, moderate baldness to a 32% rise, and severe baldness to a 36% increase in risk. As in the Australian study of prostate cancer, frontal baldness was not associated with risk.
October 2004 Update
_
http://www.health.harvard.edu/family_health_guide/testosterone-prostate-cancer-and-balding-is-there-a-link-thefamilyhealth-guide
_
http://www.healthline.com/health-slideshow/hair-loss-and-testosterone
_
http://www.bosley.com/about_hair_loss/hair_loss_types.php
_
http://www.healthline.com/health-slideshow/hair-loss-and-testosterone

1 kommentti:

  1. Great article ...Thanks for your great information, the contents are quiet interesting. I will be waiting for your next post. organika health products

    VastaaPoista

You are welcome to show your opinion here!