maanantai 4. maaliskuuta 2019

Vaalitarkkailun täydellinen puuttuminen Suomessa mahdollistaa laajamittaisen vaalivilpinSunday, April 26, 2015


Vaalivilppi Suomessa - muutamia tosiasioita

Olen viime vuosina seurannut eri maiden vaaleja virallisena vaalitarkkailijana ja siitä näkökulmasta esitän käsitykseni Suomen vaalien rehellisyydestä.

Oman kokemukseni mukaan esimerkiksi Venäjällä -- johon kohdistuu paljon erilaisia vaalivilppisyytöksiä -- vaalitarkkailu on tätä taustaa vasten järjestetty hyvin perusteellisesti: jokaisella äänestyspaikalla on vaalitoimitsijoiden lisäksi kotimaisia vaalitarkkailijoita eri puolueista ja kansalaisjärjestöistä sekä kansainvälisiä vaalitarkkailijoita ulkomailta. Yhdessä vaalihuoneessa tarkkailijoita saattaa siis olla tungokseksi asti: monet paikalliset tarkkailijat seuraavat saman vaalihuoneen toimintaa koko päivän ja kansainväliset tarkkailijat kiertävät ryhmissä tutkimassa eri vaalihuoneita.

Tarkkailijat ja toimitsijat ovat eri asia: 

tarkkailijat seuraavat myös toimitsijoiden toiminnan laillisuutta.
Lisäksi varmistutaan siitä, ettei vaalipäivänä esiinny häiriköintiä kuten kampanjointia vaalhuoneiden läheisyydessä.
Lisäksi Venäjällä toteutettiin nettikameratarkkailu, jonka avulla kuka tahansa voi seurata kaikkien vaalihuoneiden toimintaa internetistä.
Venäjällä vaaliuurnat ovat läpinäkyviä, joten tarkkailijat voivat mm. varmistua niiden tyhjyydestä äänestyksen alkaessa, lisäksi uurnaa seuraamalla voi varmistua siitä, että kukaan ei laita sinne ylimääräisiä äänestyslippuja.
Venäjällä äänestyslipukkeet ovat leimamerkillä varustettuja virallisia asiakirjoja, joiden väärentäminen on hankalaa. Vaalitarkkailijat seuraavat koko vaaliprosessia ja lisäksi ns. pitkäikaisessa tarkkailussa seurataan myös vaalikampanjointia ja vaalien järjestelyjä pitemmältä ajalta. Lisäksi Venäjällä äänestyspäivä eli ns. "hiljaisuuden päivä" on ehdottomasti rauhoitettu kaikelta vaalikampanjoinnilta niin äänestyspaikoilla kuin mediassakin.

Tämä siis vain esimerkkinä siitä, miten vaaleja tarkkaillaan esimerkiksi Venäjällä ja monessa muussakin suuressa maassa. Tosiaalta esim. Yhdysvalloissa ei sallita juuri minkäänlaista vaalitarkkailua ja monessa osalvaltiossa mm. äänestyspaikan lähestyminen on ulkopuolisilta jopa rikos.

Tätä taustaa vasten Suomen vaaleista olen tehnyt seuraavanlaisia havaintoja:

1. Suomessa ei ole minkäänlaista vaalitarkkailua.
ETYJ (OSCE) on laatinut muutamista Suomen vaaleista ylimalkaisen raportin, mutta ei varsinaista vaalitarkkailua. Eduskuntavaaleihin 2015 ETYJ ei järjestänyt edes sitä. Vaalihuoneissa ei ole minkäänlaista riippumatonta vaalitarkkailua. Kansainvälisiä vaalitarkkailijoita ei ole, puolueet eivät lähetä omia vaalitarkkailijoitaan eikä tarkkailijoita ole kansalaisjärjestöistäkään. Vaalitoimitsijoihin ei kohdistu minkäänlaista riippumatonta tarkkailua. Vaalihuoneissa ei ole pysyviä eikä kiertäviä riippumattomia vaalitarkkailijoita. 
Vaalitarkkailun täydellinen puuttuminen Suomessa mahdollistaa laajamittaisen vaalivilpin vaalien kaikissa vaiheissa. 

2. Äänestyslipukkeen väärentäminen on helppoaSuomen vaaleissa äänestyslipuke on tavallinen kartonkipala, joita kuka tahansa voi painattaa haluamansa määrän. Äänestyslipuketta ei ole mitenkään varustettu asian vaatimilla tunnisteilla, kuten leimamerkeillä, eikä lipukkeita säilytetä kassakaapeissa tai sinetöidyissä laatikoissa. Äänestyspaikoilla lipukkeeseen lyödään epävirallinen leima, jonka kuka tahansa voi valmistaa. Näin ollen kuka tahansa voi painattaa lipukkeita haluamansa määrän, merkitä niihin valmiiksi haluamiaan numeroita, lyödä leimat ja sopivaksi katomassaan tilanteessa lisätä uurnaan tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan. Lisäksi tavalliset kartonginpalat tarttuvat helposti toisiinsa. Eduskuntavaalien 2015 yhteydessä raportoitiin tilanteista, joissa toisiinsa tarttuneita äänestyslippuja oli työnnetty uurnaan useita kerralla.

3. Uurnaan ei näe kukaan. Suomen vaaleissa uurnat ovat aina umpinaisia laatikoita. Kukaan ei tiedä, miten niitä säilytetään ennen tai jälkeen äänestyksen. Mitään vaalitarkkailua ei ole. Kukaan ei ole näkemässä, kuinka paljon valmiiksi täytettyjä lippuja uurnassa on äänestyksen alkaessa, koska uurna ei ole läpinäkyvä. Eduskuntavaalien 2015 yhteydessä lehdissä kerrottiin tilanteista, joissa uurnaan on työnnetty samalla kertaa useampia äänestyslippuja. Uurnalta ei vaadita virallista sinettiä tai lukkoa, joten sinne on helppo lisätä äänestyslippuja. Uurnan säilytyksestä ei tiedetä mitään.

4. Äänestäminen tapahtuu lyijykynällä.
Tätä ei muuten usko kukaan ulkomaalainen. Suomessa äänestetään lyijykynällä, mikä tietysti mahdollistaa merkinnän muuttamisen myöhemmin joksikin toiseksi.
Kysymys on erittäin räikeästä vaalivilpistä.

5. Äänestyskopissa valokuvaaminen on sallittu.
Tämä mahdollistaa äänien myymisen. Äänten ostaja voi vaatia äänestäjää todistamaan antaneensa äänen tietylle numerolle. Tämä mahdollistaa laajamittaisen vaalivilpin.

6. Vaalitoimitsijat on valittu puolueellisesti. Kukaan ei oikeastaan tietä miten toimitsijat valitaan, eikä prosessia tarkkaile kukaan. Yleensä toimitsijat ja ääntenlaskijat edustavat pääpuolueita ja niiden intressejä, joista keskeisin on riippumattoman vaalitarkkailun estäminen.

7. Kukaan ei valvo ääntenlaskua. Vaalien ääntenlaskussa ei ole mitään riippumatonta vaalitarkkailua, ei kansallisia eikä kansainvälisiä vaalitarkkailijoita. Eduskuntavaalien 2015 yhteydessä on raportoitu useista tapauksista, joissa varmasti annetut äänet ovat kadonneet.

8. Kukaan ei tiedä, miten äänet siirretään tietokoneelle.
Kansalaisilla ei ole mitään tietoa siitä, millä menetelmällä ääniä siirretään tietojärjestelmiin ja kuinka luotettava systeemi on. Eduskuntavaalien 2015 yhteydessä raportoitiin tilanteista, joissa tuhansia ääniä oli kadonnut tai varmasti annettu ääni ei ole siirtynyt tietokoneelle.

9. Kukaan ei voi tarkistaa tietokoneohjelmien toimintaa. Kansalaisilla ei ole mitään mahdollisuutta tutkia, minkälaisilla tietokoneohjelmilla vaalien tulokset lasketaan. Mitään vaalitarkkailua ei ole.

10. Vaalikampanjointi äänestyspaikoilla on yleistäEduskuntavaaleissa 2015 raportoitiin useista tilanteista, joissa äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä kampanjoitiin avoimesti äänestyksen aikana. Mediassa esiintyy vaalikampanjointia äänestyspäivänä, vaikka sen pitäisi olla rauhoitettu.

11. Vaalirahoitusta ei valvo kukaan.
Suomessa vaalirahoitus on käytännössä pimeätä, vaikka lainsäädäntöä onkin yritetty korjata. Ongelmana on kuitenkin se, että lakia vaalirahoituksesta ei yleensä noudateta. Käytännössä edustajanpaikat ovat siis ostettavissa.

12. Ehdokasnumerot 1 ja 7 ovat käytössä. Jokainen tällaisen numeron saanut ehdokas menettää ääniä, koska numerot 1 ja 7 sekoittuvat ja ääniä hylätään.

13. Valtamedia huomioi vain eduskuntapuolueet.
Tosiasiassa kaikki mediahuomio kohdistuu eduskuntapuolueisiin, jotka esitellään varteenotettavina myös seuraavan eduskunnan ja hallituksen puolueina. Suhtautuminen pienpuolueisiin on valtamediassa vähättelevää ja panettelevaa.

14. Vaalikelpoisten luettelot ovat kaikkien nähtävilläVaalihuoneissa kuka tahansa voi katsella äänestäjien luetteloita, joissa on ihmisten henkilötietoja. Tämä aiheuttaa tietoturvaongelman.

15. Pseudoasiantuntijat.
Vaaleissaa valtamedia haastattelee erilaisia varsinkin turkulaisia ja joskus myös tamperelaisia pseudoasiantuntijoita, jotka eivät aseta mitään kyseenalaiseksi.

16. Puoluetuki.
Eduskuntapuolueet saavat paljon puoluetukea, jonka turvin ne voivat rahoittaa toimintaansa. Pienpuolueet eivät saa mitään.

17. Puolueen rekisteröinti.
Pienpuolueet joutuvat määräajoin rekisteröitymään uudelleen, jos eduskuntapaikkaa ei tule. Suuri osa energiaa menee 5 000 kannattajakortin keräämiseen. Esimerkiksi Venäjällä uuden puolueen voi perustaa muutamalla sadalla kannattajakortilla.

18. Vaalivilpistä ei voi valittaa.
Kansalaisella ei ole Suomessa mitään toivoa saada ääntänsä kuuluviin, jos vaalivilppiä on havaittu. Mitään valitusmekanismia ei ole. Mitään ei tutkita. Korkeintaan saa silmilleen ylimielistä naurua.

Yllä oleva on vain pintaraapaisu. Ilmeisesti suomalainen huijaus on paljon syvemmällä kuin uskommekaan. Toivottavasti keskusteu jatkuu.

Lähde:
Posted by Johan Bäckman at 12:42 AM 


Elections in Finland

Parliamentary Elections, 14 April 2019
Following an invitation from the Permanent Delegation of Finland to the OSCE to observe the 14 April 2019 parliamentary elections and in accordance with its mandate, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) undertook a Needs Assessment Mission (NAM) from 23 to 25 January.


More info...
https://www.osce.org/odihr/elections/finland


Finland, Parliamentary Elections, 14 April 2019: Needs Assessment Mission Report

Publisher: Organization for Security and Co-operation in Europe
Date: 18 February 2019

The views, opinions, conclusions and other information expressed in this document are not given nor necessarily endorsed by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) unless the OSCE is explicitly defined as the Author of this document.
Suomen vaalivilppi on Tieto Oyj:n ja Goldman Sachs: in liikesalaisuus

Mieti hiljaa tykönäsi, mitä nämä, v. 2015 -vaalien voittoon Tieto Oyj: ssä, yrityssalaisuuden suojassa, Goldman Sachs -laskennalla ajettujen poliitikkojen aikaansaannokset ovat.
- Ovatko he ajaneet Suomea tuhoon, esim. köyhien, eläkeläisten, sairaiden, työttömien ja opiskelijoiden kurjistamisella, tuottavien valtionyrityksien myymisellä, islamistien tilaamisella maahan, Maahanmuuttoviraston poliittisilla virkanimityksillä (esim. Räsänen-Nerg), eduskunnalta salaa valmistellulla Isäntämaasopimuksella (Haglund), NATO: n laajentumisella Suomeen (2 x Niinistö), sodan hankitsemisella Venäjää vastaan, Stubb romutti ensitöikseen Venäjän kaupan -30% ja pilasi virkamiessuhteet öykkäröinnillään, vaaleilla valitsematon Siniset otettiin takakontin kautta hallitusvastuuseen (Soini). j.n.e.

Vai ovatko he tarmokkaasti ajaneet Suomen kansalaisten etuja, jota heidän saamansa valtuudet edellyttäisivät?
- Jos et muista, mitä kaikkea pahaa he ovat saaneet aikaan, klikkaile alla Wikipediaan nimiensä linkeistä.

Suomen eduskuntavaalit 2015

Suomi

2011 ←19. huhtikuuta 2015→ 2019
edelliset kansanedustajat ←→ valitut kansanedustajat

Kaikki 200 paikkaa eduskuntaan
101 paikkaa tarvitaan enemmistöön
Juha SipiläTimo SoiniAlexander Stubb
JohtajaJuha SipiläTimo SoiniAlexander Stubb
PuolueKeskustaPerussuomalaisetKokoomus
Johtaja alkaen201219972014
Saadut paikat493837
Paikkojen muutosNousua 14Laskua 1Laskua 7
Äänet626 218524 054540 212
Kannatus21,1 %17,7 %18,2 %
MuutosNousua 5,3 %-yks.Laskua 1,4 %-yks.Laskua 2,2 %-yks.

Antti RinneVille NiinistöPaavo Arhinmäki
JohtajaAntti RinneVille NiinistöPaavo Arhinmäki
PuolueSosiaalidemokraatitVihreätVasemmistoliitto
Johtaja alkaen201420112009
Saadut paikat341512
Paikkojen muutosLaskua 8Nousua 5Laskua 2
Äänet490 102253 102211 702
Kannatus16,5 %8,5 %7,1 %
MuutosLaskua 2,6 %-yks.Nousua 1,3 %-yks.Laskua 1,0 %-yks.

Carl HaglundPäivi Räsänen
JohtajaCarl HaglundPäivi RäsänenMats Löfström
PuolueRKPKristillisdemokraatitÅländsk Samling
Johtaja alkaen20122004
Saadut paikat951
Paikkojen muutosMuuttumaton 0Laskua 1Muuttumaton 0
Äänet144 802105 13410 910
Kannatus4,9 %3,5 %0,4 %
MuutosNousua 0,6 %-yks.Laskua 0,5 %-yks.Nousua 0,1 %-yks.

Pääministeri ennen vaaleja
Uusi pääministeri

Sokerina pohjasakassa, Siniset -puolueen "takakontti" -tapaan vaaleilla valitsematon, Sipilän itsevaltaisesti ministeriksi Sveitsistä kutsuma, Anne Berner.
Elokuussa 2015 YLE uutisoi, että Berner olisi toiminut luxemburgilaisen verokeidasyhtiön hallituksen jäsenenä.
Luxemburgiin rekisteröidyn yhtiön taustalla oli ruotsalaisen parkettivalmistaja Kährsin omistava pääomarahasto Triton.[67][68]
Berner kertoo olleensa Hartwall Capitalin omistuksessa olevan Karelia-Upofloorin hallituksessa vuonna 2012, jolloin yhtiö fuusioitiin ruotsalaisen Kährsin kanssa. Berner jatkoi uuden emoyhtiön Kährs Holdingin hallituksessa.
- Mitä enemmän tätä tunkiota kaivaa, sitä väkevämmin jätteet haisevat.
- On vaikeata löytää vertailukohtia tälle härskiydelle.

____


Mitä vaalipetoksilla saaduilla äänillä ja vallalla sitten tehdään vastapalvelukseksi, esim. NATO: lle?

Callen ja Ekin superharhautus Naton isäntämaasopimuksen läpiviemiseksi

Muistio: ”Isäntämaatuella (Host Nation Support) tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka tukea vastaanottava valtio toteuttaa ulkopuolisen tuen käytännön toimintaedellytysten varmistamiseksi erilaisten katastrofien, häiriötilanteiden tai turvallisuusuhkien hallintaan liittyvissä tilanteissa. Isäntämaatuen järjestelyt ovat vakiintunut osa myös monikansallista harjoitustoimintaa.
Suomessa annettavasta isäntämaatuesta päättää aina Suomi.”

Koko ”tukea vastaanottava valtio” on virheellinen. 
Isäntämaatuki tarkoittaa isäntämaan antamaa tukea, ei vastaanottamaa. 
Sopimuksessa eli tarkalta nimeltään yhteisymmärryspöytäkirjassa isäntämaatuki (engl. host nation support) tarkoittaa yksinomaan isäntämaan antamaa tukea. Muistion laatijoiden on ollut pakko tietää tämä. 


”Tukea vastaanottava valtio” on niin iso ja vaarallinen väärintulkinta, että se muistuttaa enemmän maanpetosta kuin mitään pikku erehdystä. Lyhyessä muistiossa puhutaan kerta toisensa jälkeen ”avun vastaanottamisesta”.

Tekijä Tauno O. Mehtälä - 29.4.2016
____

Ei ole vielä yhtään sattumaa, että sama Sauli Niinistö harhautti Suomen eduskunnan 90-luvulla laadittaessa EMU-rahaliiton sopimusta.
Jolloin sekä Niinistö, että Lipponen huijasivat ettei tämä EMU-sopimus lakkauttaisi Suomen omaa rahaa (markka).  Nämä vallanhimoiset psykopaatit kun on päästetty CIA:n avustuksella aina ministereiksi asti. 
Niin heidät on helppo saada lahjomalla vaikka myymään Suomen kaikki voittoa tuottavat valtionyhtiöt. Jos vain nämä vallanhimoiset pyrkyrit saisivat sitä vastaan jonkun vieläkin rahakkaamman suojatyöpaikan ulkomailta mm. sijoituspankeista. Onhan tämä Niinistön Saulikin entinen sijoituspankkiiri. 

Suomen vaalilaskentajärjestelmä on uusittava ja sitä varten tarvitsemme avoimet sekä rehelliset vaalit, jotka tulee toteuttaa sähköisesti internetissä äänestämällä.  Mutta vilppiä ei tule tapahtumaan kunhan tämä vaalilaskentakoneen lähdekoodi on avoin. Jolloin sen muokkaaminen käy hakkereiltakin aika mahdottomaksi ilman että näkyy jälkiä.
 
Mutta tällä hetkellä tämän Suomen demokratian ja vaalilaskennan huijareina toimii tämän it-yhtiö Tieto Oyj:n (ent. Tietoenator) yksityinen yritys, jonka firman liikesalaisuus on Suomen demokraattisten vaalien vaalitulosten manipulointi. 

Mutta tämän vaalilaskentamanipulaation takana eivät ole nämä muutamat rikkaat Suomalaiset vuorineuvokset. Vaan tätä Suomen poliittisten vaalien manipulaatiota ohjataan aina CIA:lta asti, jonka rahaliikenne tulee mm. Goldman Sachs, JP. Morgan & Chase pankeilta, joiden suurimpia osakkeenomistajia ovat mm. Rockefellerien sekä Rothschildien pankkisuvut.
Nämä rikollissuvut ovat vain kiinnostuneita heidän mm. asebisneksen viennistä. Joten nämä pankkisuvut haluavat silloin Suomeen sellaisen presidentin, joka kumartaa heidän suuntaan ja koska Sauli Niinistö kumartaa Natolle, niin hän on siksi heidän mielestään sopiva presidentti myös jatkokaudelle viis suomalaisten äänestäjien lasketuista äänistä. 

Toisaalta täytyy myös muistaa se, että 


Tämä on täysin totta ja oli Suomeen sitten tulossa kuka tahansa uusi presidentti, niin hän joutuu olemaan joka tapauksessa CIA:n ohjeistuksen alla. Tai muuten hän joutuu hankaluuksiin.  
CIA:n ylivalta näissä valtioiden vallankaappauksissa on siitä syystä huima, koska CIA toimii tämän salaisen maailman valtaeliitin (Illuminati) oikeana kätenä. Teemu Vehkala

Lähteet:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201102120070939_uu.shtml https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ja_Naton_isäntämaasopimus
http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147807-sauli-niinisto-65-v-tassa-muistutus-kansan-harhauttamisesta http://www.nwohavaintojapromo.blogspot.com/2924450.html
blogivirta.fi


_____

Vaalitietojärjestelmä

Vuoden 1996 vaaleista lähtien on Suomessa valtiollisiin vaaleihin liittyvän tiedon käsittelyssä hyödynnetty erityistä vaalitietojärjestelmää (VAT). Kuudesta osajärjestelmästä koostuvan VAT:n tavoitteena on ollut vaalivalmiuden ja -varmuuden parantaminen, vaaleja koskevan tietopalvelun monipuolistaminen ja nopeuttaminen sekä käytöstä syntyvät resurssisäästöt. 
Vaalitietojärjestelmän viisi osajärjestelmää:

1. Pohjatietojärjestelmä, jossa ovat tiedot mm. vaalipiiri-, kunta- ja äänestysaluejaoista, vaaliviranomaisista sekä tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista;
2. Ehdokastietojärjestelmä (ehdokasrekisteri), johon merkitään seuraavat tiedot jokaisesta vaaleissa ehdokkaana olevasta henkilöstä: nimi, ehdokasnumero, ammatti, kotikunta, puolue/valitsijayhdistys, jonka ehdokkaana hän on sekä henkilötunnus. Ehdokastietojärjestelmä sisältää myös puoluerekisterin;
3. Äänioikeustietojärjestelmä (äänioikeusrekisteri), johon poimitaan väestötietojärjestelmästä (VTJ) vaaleissa äänioikeutettujen henkilöiden tiedot. Äänioikeusrekisteri perustetaan kutakin vaalia varten erikseen ja rekisteriin otetuille henkilöille lähetetään postitse ilmoituskortti äänioikeudesta kyseisissä vaaleissa. Rekisteri on julkisesti nähtävillä ja sitä koskevan oikaisuvaatimuksen voi tehdä maistraatille. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteri on käytössä ennakkoäänestyspaikoissa ja jokaisen ennakkoon äänestävän äänestämisestä tehdään siihen merkintä. Ennakkoäänestyksen jälkeen rekisteristä tulostetaan vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille. Äänioikeusrekisteriä voidaan kuitenkin käyttää myös vaalipäivän äänestyspaikalla vaaliluetteloiden sijasta. Vaalien jälkeen äänioikeusrekisterin tiedot hävitetään;
4. Tuloslaskentajärjestelmä, johon vaalipiirilautakunnat ja kuntien keskusvaalilautakunnat syöttävät vaalien tulostiedot sitä mukaan kuin ne valmistuvat; ja
5. Tulospalvelujärjestelmä, jonka avulla vaalien tulostiedot ja muut vaalitiedot välitetään tiedotusvälineille ja Tilastokeskukselle.
Vaalitietojärjestelmä sisältää myös ohjaus- ja hallintajärjestelmän. Vaalitietojärjestelmän omistaa oikeusministeriö ja sen teknisestä käytöstä on tehty sopimus yksityisen tietotekniikkayhtiön (nyk. Tieto) kanssa. Oikeusministeriö kehittää vaalitietojärjestelmää jatkuvasti.


____

Vaalitietojärjestelmän kehittäminen

Vaalitietojärjestelmä (VAT) on keskeinen väline yleisten vaalien toimittamisessa. Vaalitietojärjestelmää käytetään muun muassa äänioikeutettujen rekisteröintiin, ehdokasasetteluun, äänten laskentaan ja tulospalveluun. Järjestelmän on oltava säännönmukaisten vaalien lisäksi jatkuvasti valmiudessa käynnistää vaalitapahtuma 50 päivän varoitusajalla, mikäli hajotusvaalit tai ennenaikainen presidentinvaali tulevat toimitettaviksi.

Vaalitietojärjestelmän uudistushankkeessa 2004-2012 siirrettiin 1990-luvun alkupuolella rakennettu vanha vaalitietojärjestelmä pitkän elinkaaren tekniselle alustalle.

Vaalitietojärjestelmän osajärjestelmät ovat seuraavat:
1 Pohjatietojärjestelmä
2 Ehdokastietojärjestelmä
3 Äänioikeustietojärjestelmä
4 Tuloslaskentajärjestelmä
5 Tulospalvelujärjestelmä

Vaalit.fi
Oikeusministeriö
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Eteläesplanadi 10, Helsinki
Puhelin: 02951 6001 (vaihde)
Faksi: 09 1606 7730
vaalit@om.fi

____

4.1. Tietojärjestelmähanke, s. 14-15/51

Vaalitietojärjestelmän uudistaminen

Sähköisen äänestyksen pilottihanke oli osa vaalitietojärjestelmän uudistamishanketta (uVAT-hanke), joka aloitettiin vuonna 2004.


Vaalitietojärjestelmä (VAT), joka oli rakennettu vuosina 1990-1995, päätettiin uudistaa, koska järjestelmä oli rakennettu sellaisille teknisille työkaluille, jotka olivat hyvää vauhtia vanhentumassa siten, että se aiheutti riskejä vaalitietojärjestelmän toimivuudelle. Samalla haluttiin tehdä tietojärjestelmään myös tarvittavia toiminnallisia parannuksia.

Vaalitietojärjestelmä päätettiin uusia seuraavissa osissa:
-uVAT1: Pohja-ja paikkatietojärjestelmä,
-uVAT2: Ehdokastietojärjestelmä,
-uVAT3: Äänioikeustietojärjestelmä ja
-uVAT4: Äänestys-, laskenta- ja tulospalvelujärjestelmä.

Näiden lisäksi vaalitietojärjestelmään päätettiin liittää erillinen ohjausjärjestelmä ja käyttäjähallintajärjestelmä.

Koko vaalitietojärjestelmän määrittelytyö tilattiin TietoEnatorilta, jolla on ainoana toimittaja Suomessa kokemusta vaalitietojärjestelmästä.


Määrittelytyön katselmoijaksi valittiin SysOpenDigia Oyj.

Ehdokastietojärjestelmä saatiin ensimmäisenä valmiiksi ja vuoden 2007 eduskuntavaaleissa kaikki 15 vaalipiirilautakuntaa hoitivat ehdokasasettelun sen avulla. Ehdokastietojärjestelmän merkittävämpi käytännön soveltamistilanne oli kuitenkin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa, jossa ehdokastietojärjestelmän käyttäjinä oli tarkoitus olla 332 keskusvaalilautakuntaa. Ehdokastietojärjestelmän toimitti kilpailutuksen jälkeen TietoEnator.

Pohja- ja paikkatietojärjestelmä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuoden 2008 kunnallisvaaleissa. Tämän osajärjestelmän toimitti kilpailutuksen jälkeen Logica Oyj.


Tietojärjestelmähankkeen organisointi uVAT-hanketta varten asetettiin uVAT-johtoryhmä vuonna 2004. Siihen kuului oikeusministeriön, oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen (OTTK:n), TietoEnatorin ja SysOpenDigia Oyj:n edustajia.


Ministeriön ja OTTK:n sisäistä päätöksentekoa varten kokoontui tarpeen mukaan ministeriön sisäinen uVAT-johtoryhmä. Jokaisen osajärjestelmätoimittajan kanssa sovittiin perustettavaksi toimittajakohtaiset ohjausryhmät, joissa käsiteltiin oikeusministeriön, OTTK:n ja kyseisen toimittajan väliset asiat. Näiden lisäksi jokaista projektia varten perustettiin oma projektiryhmänsä.

Sähköisen äänestyksen hankkeessa oli neljä projektiryhmää:
-määrittelyprojektiryhmä 2005-2006,
-pilotin projektiryhmä 2006,
-pilotin jatkokehityksen projektiryhmä 2007-2008 ja
-pilotin toteutuksen projektiryhmä osana kunnallisvaalien toimittamisprojektia 2008.

Projektiryhmien vetäjänä oli OTTK:n vaalitietojärjestelmän hankepäällikkö ja sihteerinä TietoEnatorin projektipäällikkö. Oikeusministeriön edustaja projektiryhmässä oli vaalien vastuualueen neuvotteleva virkamies.

TietoEnatorilla oli lisäksi oma sisäinen projektiryhmänsä, jota veti sähköisen äänestyksen projektipäällikkö. 

___

Vaalitietojärjestelmän uudistaminen

OM009:00/2005 KEHITTÄMINENASETTAMISPÄÄTÖS
27.2.2004
OM 9/51/2004

Vaalitietojärjestelmän uudistamistyön johtoryhmä
 

Oikeusministeriön johtoryhmä päätti 10.2.2004 kokouksessaan uuden vaalitietojärjestelmän kehittämisen käynnistämisestä (muistiot vaalitietojärjestelmän kehittäminen 19.5.2003 ja vaalitietojärjestelmän kehittäminen/II 12.1.2004). Kehittämistyö ajoittuu viiden vuoden ajalle ja uusi järjestelmä korvaa sinä aikana vaiheittain nykyisin käytössä olevan vaalitietojärjestelmän. Kehittämisen ensimmäisinä tehtävinä on kokonaisjärjestelmän osien määrittely ja integraatioratkaisun määrittely, joiden teossa käytetään hyväksi TietoEnator Oyj:n ja  SysOpen Oy:n asiantuntijoita oikeusministeriön ohjauksessa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii vaalijohtaja Arto Jääskeläinen(kuva), oikeusministeriö

Muut jäsenet:
finanssineuvos Simo Ojanen, oikeusministeriö 
tietohallintojohtaja Kari Kujanen, oikeusministeriö
ylitarkastaja Jukka Leino, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus

vaalipäällikkö Timo Korhonen, Väestörekisterikeskus
johtaja Jukka Iivonen, TietoEnator
johtaja Veikko Manner, TietoEnator
asiakasintegraattori Sami Uotila, TietoEnator
projektijohtaja Joe Niva, TietoEnator
teknologiajohtaja Pekka Kähkipuro, SysOpen
Johtoryhmän sihteerinä toimii Jukka Leino.

Kustannukset, sopimukset ja rahoitus 

Oikeusministeriö tilaa määrittelytyön aloituksen molempien toimittajien kanssa laadittujen konsultointisopimusten perusteella ja rahoitus on vuoden 2004 talousarviossa vaalitietojärjestelmän kehittämiskuluissa. Jatkotehtävien rahoitustarve on huomioitu seuraavien vuosien kehyssuunnitelmissa. Työmäärät arvioidaan joka vaiheessa tarkasti ja niistä tehdään sopimukset mukana olevien toimittajien kanssa.

Oikeusministeri Johannes Koskinen


____

Vaalitietojärjestelmän uudistushankkeen 2004-2012 kuluessaTieto Oyj: sta (ent. Tietoenator) siirtyi Oct 29, 2007,  20,02% osakeomistus suurrikollispankki Goldman Sach: in omistukseen. Samalla siirtyi määräävä äänivalta.


Uusi toimitusjohtaja 2011


Huhtikuussa 2011 toimitusjohtaja Hannu Syrjälä jätti paikkansa ja Ari Karppinen otti väliaikaisen johtajuuden samaan aikaan kun yhtiön hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin.


Kimmo Alkio nimitettiin tehtäväänsä heinäkuussa, ja hän aloitti tehtävässään 1. marraskuuta 2011. Samalla hän irtisanoutui Tiedon hallituksesta. [2]
Mr. Kimmo Alkio, BBA, MBA has been the Chief Executive Officer and President of Tieto Oyj since November 1, 2011. Mr. Alkio has been the President and Chief Executive Officer of Tieto Corporation since July 2011. He served as a Vice President of Systems Integration and Networks at Nokia Corporation. He served as the President and Chief Executive Officer of F-secure Oyj from November 6, 2006 to October 31, 2011. Mr. Alkio served as the Chief Operating Officer of F-secure ...


Vuosikatsaus 2008, s.67/152


Osakkeenomistajat
Vuoden 2008 lopussa yhtiöllä oli 24 732 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten
omistajarekisterien mukaan suomalaisten sijoittajien omistus TietoEnatorin osakkeista oli 38 % ja ruotsalaisten 13 %.
Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä 22 889 yksityissijoittajaa,jotka omistivat 13 % TietoEnatorin osakkeista.
Vuoden 2008 aikana tehtiin yhteensä 15 ilmoitusta yhtiön omistuksessa tapahtuneista muutoksista. 


Goldman Sachs Group, Inc. liputti omistuksensa kuusi kertaa, ja viimeisimmän, 21.11. tehdyn ilmoituksen mukaan sen omistus oli laskenut 4,67 %:iin. OP Pohjola-ryhmä liputti omistuksensa kolme kertaa, ja viimeisimmän, 10.11. tehdyn ilmoituksen mukaan sen omistus yhtiöstä oli noussut 5,24 %:iin.


JPMorgan Chase & Co liputti omistuksensa kaksi kertaa. 
Viimeisimmän, 19.11. tehdyn ilmoituksen mukaan sen omistus oli laskenut 3,67 %:iin. UBS AG liputti omistuksensa neljä kertaa, ja viimeisimmän, 8.5.tehdyn ilmoituksen mukaan sen omistus oli laskenut 3,11 %:iin. Yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiön omistuksessa vuoden 2008 aikana tapahtuneista muutoksista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tieto.com.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 0,06 % osakkeista ja äänistä ja 3,67 % optio-oikeuksista 1.1.2009. Optiotodistuksilla he voivat kasvattaa osuuttaan enintään 0,15 %:iin.


TietoEnatorilla ei ole merkittäviä strategisia osakkeenomistajia,osakassopimuksia tai ristiinomistuksia, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrää. Koska olemassa olevien optio-ohjelmien ja yhtiön johdolle tai työntekijöille suunnattujen optio-ohjelmien laimennusvaikutus on rajallinen, osakkeiden voidaan katsoa olevan sataprosenttisesti kaupankäynnin kohteena lukuun ottamatta yhtiön omistamia omia osakkeita.____


TIETO
Latest news on TIETO
2008TIETOENATOR CORP. : Cidron Services Oy's tender offer for TietoEnator shares and..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : to take over OP Pohjola Group and Ilmarinen ICT operations m..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Cidron Services has sold its holding in TietoEnator
GL
2008TIETOENATOR CORP. : four biggest Finnish shareholders reject Cidron Services' pu..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Offer period for TietoEnator's shares extended
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Chairman of the Board changes
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Aftonbladet implements mobile advertising solution from Tiet..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : UBS AG's holding in TietoEnator decreases to 3.11%
GL
2008TIETOENATOR CORP. : UBS AG's holding in TietoEnator exceeds 5%
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Conditional amendments to the terms and conditions of TietoE..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Extension of the tender offer period under Cidron Services O..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : repeats that it is evaluating different alternatives - no bi..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : press conference and international conference call today
GL
2008TIETOENATOR CORP. : The Board of Directors of TietoEnator recommends shareholder..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : interim report 1/2008 (January - March 2008) - Good start fo..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Annualized savings of EUR 36 million reached by now in Tieto..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : acquires the entire share capital of Primasoft, part of the ..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : first quarter 2008 on 16 April
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Correction: TietoEnator's test release published unintention..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : publishes its Q1/2008 result ahead of schedule
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Goldman Sachs Group, Inc's holding in TietoEnator decreases ..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : receives Cidron's tender offer document and repeats prelimin..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : supplies highly secure server centre services to Swedish Tax..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : financial calendar for 2009
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Corporation's Decisions of the Annual General Meeting on 27 ..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Annual General Meeting: Matti Lehti and Hannu Syrjälä
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Supplement to release regarding the public tender offer by C..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : has received information on a public tender offer by Cidron ..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : to deliver a patient overview for county councils, local aut..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Performance improvement programme progressing as planned - p..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Stock Options 2006
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Goldman Sachs Group's holding in TietoEnator exceeds 10%
GL
2008TIETOENATOR CORP. : is negotiating with OP-Pohjola Group and Ilmarinen about the..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Goldman Sachs Group's holding in TietoEnator decreases to 9...
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Share Ownership Plan 2006-2008
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Goldman Sachs Group's holding in TietoEnator exceeds 10%
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Goldman Sachs Group's holding in TietoEnator decreases to 9...
GL
2008TIETOENATOR CORP. : collaborates with Microsoft to create its new Service Design..
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Changes in TietoEnator's Executive Management
GL
2008TIETOENATOR CORP. : Annual Report 2007
GL"Vaalitietojärjestelmän uudistushankkeessa 2004-2012 siirrettiin 1990-luvun alkupuolella rakennettu vanha vaalitietojärjestelmä pitkän elinkaaren tekniselle alustalle, (Tieto Oyj)."


TietoEnator Corp. :
Goldman Sachs Group's holding in TietoEnator exceeds 10%

03/12/2008 | 04:00am ESTTietoEnator Corporation Stock exchange release 12 March 2008, 11.00 am EET
TietoEnator Corporation has received an announcement pursuant to the
Securities Market Act regarding a change in its shareholding. Goldman
Sachs Group, Inc has announced that its current aggregate holding in
TietoEnator Corporation has exceeded the 10% threshold.

Target company: TietoEnator Corporation, Business Identity Code:

0101138-5
Date of change in holding: 6 March 2008
Portion of the shares and votes: The current combined holding in
TietoEnator Corporation of Goldman Sachs Group, Inc is 7 348 699
shares, which represents 10.20% of the shares and voting rights.

This position is held at the following entities (number of shares; %

of shares and votes):
Goldman, Sachs & Co. (3 420 837; 4.75%)
Goldman Sachs International (1 375 654; 1.91%)
Goldman Sachs Asset Management International (3 952; 0.01%)
Goldman Sachs Asset Management, L.P. (2 548 256; 3.54%)

The registered number of shares of TietoEnator Corporation is 72 023

173, which entitle to a total of 72 023 173 votes.

For more information:

Reeta Kaukiainen, EVP, Communications and Investor Relations,
tel. +358 9 8626 3276 or +358 50 522 0924,
reeta.kaukiainen@tietoenator.com

_____


"Vaalitietojärjestelmän uudistushankkeessa 2004-2012 siirrettiin 1990-luvun alkupuolella rakennettu vanha vaalitietojärjestelmä pitkän elinkaaren tekniselle alustalle, (Tieto Oyj)."
Goldman Sachs Group's Holding In TietoEnator Exceeded 10%

Espoo, Finland, Oct 29, 2007 - (Hugin via ABN Newswire) - TietoEnator Corporation Stock Exchange

Release 29 October 2007, 4.00 pm EET

TietoEnator Corporation has received an announcement pursuant to the Securities Market Act regarding a change in its shareholding. Goldman Sachs has announced that its current aggregate holding in TietoEnator Corporation has exceeded 10% of the share capital and votes.


1. Target company: TietoEnator Corporation, Business Identity Code: 0101138-5 2.

Date of change in holding: 23 October, 2007 3. Portion of the shares and votes: The current combined holding in TietoEnator Corporation of Goldman Sachs Group is 7 739 534 shares, which represents 10.46% of the share capital and voting rights.

The holding is divided between the following entities as follows:

Business Proportion Proportion Identity Number of of of voting Code shares shares rights
Goldman Sachs Group, Inc. 13-4019460 7 739 534 10.46% 10.46%
Goldman, Sachs&Co. 13-5108880 1 628 216 2.20% 2.20%
Goldman Sachs International 2263951 1 414 116 1.91% 1.91%
Goldman Sachs Asset 2474901 695 504 0.94% 0.94% Management International
Goldman Sachs Asset 13-3575636 3 997 150 5.40% 5.40% Management, L.P.
ABN63 005 885 Goldman Sachs JBWere 567 4 548 0.01% 0.01% Managed Funds Limited

10.46%

+ 2.20%
+ 1.91%
+ 0.94%
+ 5.40%

+ 0.01%
___________

20,02%


The registered number of shares of TietoEnator Corporation is 73 958 173, which entitle to a total of 73 958 173 votes.


TietoEnator Corporation
For further information, please contact: Timo Salmela, CFO,
TietoEnator, tel. +358 9 8626 2213, +358 400 434 974, timo.salmela@tietoenator.com_____

Scytls Pnyx.core successfully used in local elections in Finland

 General

For the first time in Finland, three Finnish municipalities have successfully carried out their local elections using Internet voting from polling stations from October 15 through 26. Scytl’s Pnyx.core was the core security engine of the Internet voting solution which was customized by the leading Finnish IT company TietoEnator with a voting interface designed by the Finnish Ministry of Justice. Finnish voters were given the choice to vote over the Internet or use traditional paper ballots and over 60% of them chose to cast their votes over the Internet.


Investors
Over the past years, Scytl has built a strong financial reputation thanks to a substantial growth rate ranging from 65% to 70% per year and the support of leading financial investors: Balderton Capital, Nauta Capital, Spinnaker Invest, Vulcan Capital, Sapphire Ventures, Industry Ventures and Adams Street Partners.https://www.scytl.com/en/investors/   

_____


Who owns Scytl? 

George Soros isn’t in the voting machines, but the intelligence community is

Editor’s Note: This is the first in a series of investigative articles documenting who owns the electronic hardware and software used in the U.S. voting process. Our goal is simple: To reveal the man behind the curtain and expose the vulnerability of non-transparent, faith-based voting. ~ Bob Fitrakis, Editor. 

Various far-right conspiracy researchers have been alleging for some months that George Soros somehow secretly will control the outcome of the 2012 Presidential election. The Free Press's exhaustive research can find not a single tangible link between George Soros and any manufacturer of voting equipment. Our research did find links much more frightening.

The Free Press widely reported the various dirty tricks employed by Karl Rove and company to apparently outright steal the election for George W. Bush in Ohio, and thus the nation, in 2004. Since then, a witness in our case has died in a mysterious plane crash, and all the players in the DRE (Direct Reporting Electronic) voting machine game have shifted seats in a gigantic game of musical chairs.

The Soros Allegations revolve around the entry of Barcelona based Scytl into the US elections market. Scytl was formed as a start up out of the Autonomous University of Barcelona to leverage existing concepts in modern cryptography (public key cryptography, digital signatures and zero-knowledge proofs) to ensure a secure and verifiable voting system in paperless remote environments including the internet and over wireless carriers. Scytl's scheme is intended to provide the voter with both privacy and verification that their vote was recorded as intended. 
Scytl's start up funding comes from three European venture capital firms, Balderton Capital, Nauta Capital, and Spinnaker SCR
 (a subsidiary of Riva y Garcia, which is described as an independent financial group). None of these are connected to George Soros. Balderton Capital is the London based spinoff of Benchmark Capital Investments which has no overtly political connections that our research could determine at this time. Nauta Capital and Spinnaker SCR are a different matter.


Nauta Capital was founded by 8 executives of the European management consulting firm Cluster Consulting. Cluster Consulting was purchased by Diamond Consulting (NYSE: DPTI) to form Diamond Cluster consulting. Diamond Cluster was subsequently purchased by Mercer Management Consulting and its Europe division spun off. The principles of the original Cluster Consulting used their profits from these mergers to fund Nauta.

Two of the principals, Jordi Vinas and Charles Ferrar Roqueta, also have board positions at Spinnaker SCR and/or Riva y Garcia, keeping this coterie's control of Scytl very close. All of Nauta's partners have a strong background in the telecommunications business. In 2010, Scytl purchased a 100% interest in SOE software, an up and coming player in the American elections market with their Clarity Software Suite which is used in 525 jurisdictions in 19 states.

SOE has a strategic partnership with ES & S, the major marketer of electronic voting systems in the US. ES & S was sued by the US DOJ in 2009 on anti-trust grounds after purchasing Diebold's elections division, Premier Election Solutions. ES & S subsequently sold Premier to rival manufacturer Dominion. Bob Urosevich, founder of ES & S, was also President of Diebold. In 2006 Urosevich was listed as managing director of Scytl Americas, although his name has subsequently been removed from their website.


The director of Nauta's American operations is Dominic Endicott, who went from Cluster Consulting to Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH) where he oversaw wireless practice. He then rejoined his former colleagues from Cluster Consulting at Nauta. In his capacity as a Nauta partner Endicott also sits on the board of CarrierIQ.

Booz Allen Hamilton is majority owned by the Bush family friendly firm Carlyle Group. A long time government contractor, Booz Allen’s current and former management team has included some of the leading lights of the intelligence community such as:

• James Woolsey (director of the CIA 1993-1995), 
• Michael McConnell (Director of the NSA 1992-1996 and Director of National Intelligence 2007-2009) 
• Dov Zakheim (Comptroller of the Pentagon and part owner of Landmark Aviation, a support company for the extraordinary rendition flights) 
• George Little (Director of Media Relations, CIA 2007-2011) 
• James Clapper (Director of the Defense Intelligence Agency 1992-1995 and the current Director of National Intelligence) 
• Keith Hall (Director of the National Reconnaissance Office 1997-2001) 

Booz Allen was heavily involved as a sub-contractor in Projects TrailBlazer and PioneerGroundbreaker, which were NSA warrantless wiretap programs that spied on US Citizens in the wake of 9/11. These programs, along with Echelon, Carnivore, Thinthread and StellarWind were designed as an end run around FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) and the 4th amendment. The programs relied heavily on cooperation from private industry, including most telecom and wireless providers, a community where Endicott has vast experience having “worked with nearly all American mobile operators and is a well-known expert in wireless industry in USA,” according to Nauta's website. 

Booz Allen also has a finger in the electronic voting industry, being the providers of the first DRE voting scheme for use by overseas voters in 2000. In the end, the $6.2 million program allowed 84 service members to vote.
Booz Allen applied for and was granted a US patent (7,729,991 applied for 3/20/01 granted 6/1/10) for another electronic voting system and voter registration system over a network. This system bears a passing similarity to Scytl's scheme, although without the verification of voter intent by the voter. 


Endicott's board tenure at CarrierIQ is also not without controversy around privacy concerns. Researcher Trevor Eckhart discovered in November of 2011 that CarrierIQ's software, installed on smartphones made by Apple, HTC, NEC and Samsung and used by the carriers AT&T, Sprint and T-Mobile, logs the location, phones call times and destination (pen-register), texts, internet searches and keystrokes for the mobile service provider without end user knowledge or opt-in, possibly in violation of the Electronic Communications Privacy Act.

The FBI denied a FOIA request for training manuals and documents relating to CarrierIQ's software on the basis of a pending law enforcement proceeding. The FBI could make this claim this if it is using CarrierIQ for domestic surveillance of American citizens.


Scytl's allegedly secure voting method would be completely undermined by CarrierIQ's software. Interestingly Scytl seems to be set to market and deploy mobile phone voting applications for iPhone and Android in the 2014 election cycle. Scytl's end user verification of voter intent is completely useless in conjunction with all DRE voting machines currently in use. With direct internet and wireless reporting, targeted man-in-the-middle attacks against certain precincts could tip election results without leaving the evidence traces of 2004 which allowed the Free Press to raise serious questions as to whether the United States of America was subjected to its second coup in as many elections. Revised 9/30/2012.

_____

Nauta Capital

Nauta Capital, founded in 2004, is a Venture Capital firm specilized in early stage technology companies. Investment targets are companies mainly in 3 verticals: Mobility/wireless, Enterprise software/security, and ecommerce/Internet, have strong growth potential and a vocation to develop international markets. Nauta has $230 million under management and invests in Western Europe and the USA. Nauta invests mainly in seed, series A and B compnies, and up to $10M over the whole life of a company. Nauta has offices in Barcelona (Spain), Boston, MA (USA), and London (UK).
____


WND EXCLUSIVE

FOREIGN VOTE-COUNT FIRM: ‘TRUST US’

'Expert' giving seal of approval actually Soros-linked activist
Published: 10/03/2013 at 9:09 PMScytl, the foreign-headquartered company that recently purchased the leading U.S. electronic voting firm, wants the public to know it can be trusted in the election process.

To back its claim, Scytl issued a press release last week boasting that the company continues to receive “industry expert recognition” for its election technology breakthroughs.
WND has learned the firm vouching for Scytl has links to billionaire activist George Soros.WND recently reported Scyrl acquired the software division of a non-profit election organization tied to Soros’ Open Society Institute.
WND also reported Scytl announced its technology will be deployed at more U.S. jurisdictions ahead of the 2014 midterm elections.
Now the company has issued a press release announcing Scytl “continues receiving electoral and industry expert recognition for its end-to-end election modernization technology and electoral roadmap implementation approach from organizations such as IDC, Ovum and ACEEEO.”
WND has learned the firm vouching for Scytl has links to billionaire activist George Soros.
WND recently reported Scyrl acquired the software division of a non-profit election organization tied to Soros’ Open Society Institute.
WND also reported Scytl announced its technology will be deployed at more U.S. jurisdictions ahead of the 2014 midterm elections.
Now the company has issued a press release announcing Scytl “continues receiving electoral and industry expert recognition for its end-to-end election modernization technology and electoral roadmap implementation approach from organizations such as IDC, Ovum and ACEEEO.”
Scytl purchased the software division of Gov2U, described as a non-profit organization dedicated to developing and promoting the use of technology in the fields of governance and democracy.
A Scytl press release said: “Gov2U created its software division in 2004 and, since then, it has developed a wide array of innovative award-winning eDemocracy solutions that have been implemented in multiple countries across Europe, Africa and America at the local, regional and federal government levels.”
The Spain-based company says the “main purpose of these tools is to engage citizens in participatory processes through the use of online and offline platforms, bringing more transparency and legitimacy to decision-making processes.”
Gov4U is currently partnered with Soros’ Open Society to support and develop a group called the Declaration on Parliamentary Openness.
The group runs a website, OpeningParliament.org, which says it is a forum “intended to help connect the world’s civic organizations engaged in monitoring, supporting and opening up their countries’ parliaments and legislative institutions.”
Gov4U, meanwhile, has eight partners of its own listed on its website, including the Soros-funded and partnered National Democratic Institute, or NDI.
Aside from receiving financial support for Soros, NDI has co-hosted scores of events along with Soros’ Open Society. The two groups work closely together.
NDI and the Open Society, for example, worked together to push for electoral and legislative reform in Romania.
NDI boasts that with Open Society Institute funds it conducted a political leadership training series for Romanian activists to “bring tangible improvements to their communities.”
NDI describes itself as a nonprofit, nonpartisan, nongovernmental organization working to establish and strengthen political and civic organizations, safeguard elections and promote citizen participation, openness and accountability in government.
NDI previously stated it was founded to draw on the traditions of the U.S. Democratic Party.
WND found that NDI is also listed as the only U.S.-associated organization of Socialists International, the world’s largest socialist umbrella group.
NDI was originally created by the federally funded National Endowment for Democracy, or NED, which itself founded joint NDI projects with the Open Society. Another NDI financial backer is the United States Agency for International Development, USAID.
U.S. elections, national security concerns
With the purchase of SOE Software, Scytl increased its involvement in the U.S. elections process. SOE Software boasts a strong U.S. presence, providing results in more than 900 jurisdictions.
In 2009, Scytl formally registered with the U.S. Election Assistance Commission as the first Internet voting manufacturer in the U.S. under the EAC Voting System Testing and Certification Program.
Also that year, Scytl entered into an agreement with another firm, Hart InterCivic, to jointly market its pollbook.
Scytl’s ePollBook already has replaced the paper precinct roster in Washington, D.C.
In the 2012 presidential election, Scytl was contracted by the states of New York, Arkansas, Alabama, West Virginia, Alaska, Puerto Rico and Mississippi to provide the overseas ballots.
During the midterm elections in November 2010, Scytl successfully carried out electoral modernization projects in 14 states. The company boasted that a “great variety” of Scytl’s technologies were involved in the projects, including an online platform for the delivery of blank ballots to overseas voters, an Internet voting platform and epollbook software to manage the electoral roll at the polling stations.
The states that used Scytl’s technologies during the midterms were New York, Texas, Washington, California, Florida, Alabama, Missouri, Indiana, Kansas, Mississippi, New Mexico, Nebraska, West Virginia and Washington, D.C.
Just prior to the midterms however, the new electronic voting system in Washington, D.C., was hacked.
As a program security trial, the D.C. Board of Elections and Ethics reportedly encouraged outside parties to find flaws in its new online balloting system. A group of University of Michigan students then hacked into the site and commanded it to play the school’s fight song upon casting a vote.
It’s not the first time Scytl’s systems have been called into question.
Voter Action, an advocacy group that seeks elections integrity in the U.S., sent a lengthy complaint to the U.S. Election Assistance Commission in April 2010 charging the integration of Scytl systems “raises national security concerns.”
“Foreign governments may also seek to undermine the national security interests of the United States, either directly or through other organizations,” Voter Action charged.
The document notes that Scytl was founded in 2001 as a spinoff from a research group at the Universitat Autonoma de Barcelona, which was partially funded by the Spanish government’s Ministry of Science and Technology.
Along with Barcelona, Scytl has offices in Washington, D.C., Singapore, Bratislava and Athens.
Project Vote noted that in 2008, the Florida Department of State commissioned a review of Scytl’s remote voting software and concluded in part that:
  • The system is vulnerable to attack from insiders.
  • In a worst case scenario, the software could lead to 1) voters being unable to cast votes; 2) an election that does not accurately reflect the will of the voters; and 3) possible disclosure of confidential information, such as the votes cast by individual voters.
  • The system may be subject to attacks that could compromise the integrity of the votes cast.
Voting through Google, Apple?
As WND reported in May 2012 the company announced the successful implementation of technology that allows ballots to be cast using Google and Apple smart phones and tablet computers.
Scytl unveiled a platform that it says encrypts each individual ballot on a voter’s Google or Apple mobile device before the ballot is then transmitted to an electronic voting system.
Using this technology, “Scytl is now able to guarantee end-to-end security – from the voter to the final tally – not only for computer-based online voting but also for mobile voting,” stated a press release by the company.
“By leveraging its pioneering security technology with Google and Apple’s mobile device platforms, Scytl has become the premier election technology provider to offer an online voting system that guarantees the highest standards in terms of both voter privacy and ballot integrity both on personal computers and mobile devices,” said Gabriel Dos Santos, Scytl’s vice president of software engineering.
The U.S. currently does not utilize voting platforms using mobile devices. Scytl sees such methods as the future of electronic voting.
With additional research by Brenda J. Elliott.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

You are welcome to show your opinion here!