perjantai 27. joulukuuta 2019

Malmö Live och en dödfödd stadspolitik


"Varför har så många Malmöbor fastnat i djup fattigdom?”


Fattiga Malmö 


HD och Sydsvenskan har den senaste tiden publicerat en reportageserie under namnet ”Fattiga Malmö”. Redan i första delen får vi veta att Malmö har ”drabbats” av hög invandring, i andra delen får vi möta invandrarna själva och i tredje delen tas ”barnfattigdomen” upp. 

Men om man vill förstå varför Malmö har blivit fattigt – eller få svar på frågan som ställs i reportagets första del: "Varför har så många Malmöbor fastnat i djup fattigdom?” – så måste man börja granskningen av något annat: stadens politiska ekonomi. Vill vi förstå fattigdomen måste vi också undersöka makt, kapital, intressen och rikedom.


Själva omvandlingen av Malmö från industristad till postindustriell stad är inte unik för västvärlden. Den skedde något senare i Malmö jämfört med andra städer i Sverige, men förändringarna blev kraftigare här än på många andra håll.

Orsakerna till omvandlingen är många och rätt komplicerade, men en central komponent var att efterkrigstidens fordistiska keynesianism – ett system där arbetarna fick allt högre löner för att kunna konsumera allt mer, och staten var en aktiv regulator – föll sönder på 1970- och 80-talen.
I dess ställe trädde nyliberalismen in. 
Bankerna och finanssektorn fick mer makt. Bostadspriserna och skuldsättningen ökade, och otaliga studier har visat hur ojämlikheten ökat. Malmös omdaning har varit en del av sådana processer. 

Stadens politik, planering och byggande har följt ett klassiskt recept sedan 1990-talet: 
I första hand försöker man attrahera kapital och rika människor för att sedan hoppas på att pengar och entreprenörsandan ska ”sippra ner” till alla oss andra. 
De fysiska uttrycken av detta är lätta att se: symbolbyggnader, nya konsertanläggningar, hotell, idrottsarenor, nya utbildnings-institutioner, olika events och inte minst byggande av dyra lägenheter. 

Alla som känner Malmö ser hur utvecklingen av stadens landskap de senaste femton åren passar in i detta mönster.
Ilmar Reepalus argumentation för Bo01 år 2001 var identisk med argumentationen för Malmö Live fjorton år senare.
Dessa byggnader, menade han, skulle skapa mer välfärd för hela staden. Men det önskade resultatet har uteblivit, pengarna har inte ”sipprat ner” och kommunen har därför försökt hjälpa till med olika program, från "Välfärd för alla" till de så kallade områdesprogrammen. Dessa har i bästa fall fungerat som brandsläckning. 

För trots alla projekt för att hjälpa fattiga områden, och trots omfattande medierapportering, har arbetslösheten och bostadsproblemen vuxit.

Malmö LiveBild: Lars Brundin


Malmös politik är baserad på ett enormt gap mellan produktion av staden och distribution i staden. Å ena sidan produktionen av Malmö, som handlar om pengar, byggnader och arbetsplatser. Frågorna har varit rätt opolitiska och tekniska, och normalt avgränsats till hur man ska finansiera och bygga Bo01, högskolan, Hyllie, Citytunneln, Malmö Live, etcetera.

På andra sidan finns frågorna om distribution, välfärd och socialpolitik. Dessa har i stället varit föremål för politiska diskussioner. Utan alltför mycket debatt har produktionen varit riktad gentemot de välmående, sedan har man bråkat om (den frånvarande) distributionen.

Ser vi produktion av staden och distribution i staden som två åtskilda världar, verkar det som om rikedomen och fattigdomen inte har något med varandra att göra. - Men så är det inte.Huvuddelen av distributionen av pengar, välfärd, jobb, kapital och makt i staden sker just genom produktionen.

Den ökande fattigdomen har inte tillkommit i ett vakuum. Den har uppstått i en stad – och inom en politisk ekonomi – som genomgående har prioriterat folk som redan har pengar, folk som äger företag, folk som kan köpa dyra bostäder, folk som arbetar på kontor, och nu senast: som har råd, och är intresserade av, att lyssna på musik i miljö med ”fantastisk akustik” på Malmö Live


Och när man prioriterar något, nedprioriterar man alltid något annat, vare sig man vill eller inte.
Prioriterar man en stadsdel, prioriterar man bort en annan, prioriterar man en samhällsklass, sker det på bekostnad av andra. "Win-win–lösningar" hör mer hemma i politisk retorik än i den verkliga staden.


Byggandet av Malmö under efterkrigstiden hade framför allt arbetarklassen och lägre medelklassen som målgrupp, dels av politisk-ideologiska orsaker, dels för att det gynnade dåtidens ekonomiska tillväxt. I skapandet av det nyliberala Malmö har i stället de rika och den övre delen av medelklassen prioriterats.
Denna gång kanske inte så mycket av politisk övertygelse. 
Få, åtminstone inom de styrande Socialdemokraterna, argumenterar för att vi måste hjälpa de rika. Skälen är snarare ekonomiska och pragmatiska. Hur annars skulle staden kunna attrahera kapital?
Att det inte har funnits några riktiga alternativ har varit det bästa argumentet för den nyliberala politiken. Men av allt att döma har den numera slutat leverera. Vi står vid en vändpunkt i kapitalismens utveckling och krisen som började 2008 vägrar släppa taget. Den ekonomiska tillväxten är låg, inte bara i Malmö, utan i hela Europa. Ekonomin är instabil, och vad som helst verkar kunna utlösa nya recessioner och kriser.


2014-04-05-18-44-34_Katrin-Stjernfeldt-Jammeh_Basiru-Jammeh


Oavsett vad man tycker om den nyliberala stadspolitiken – det är trots allt inom dess ramar som nya arbetstillfällen har skapats, samtidigt som den har polariserat och dragit isär Malmö och skapat den enorma segregationen – så verkar den befinna sig i kris, mest sannolikt lika döende som den fordistiska keynesianismen var på 1980-talet. Men många till höger vägrar erkänna att nyliberalismen inte fungerar, allt mindre att dess tid är förbi. Det står inte mycket bättre till hos vänstern, där många vägrar erkänna att efterkrigstidens fordistiska keynesianism föll sönder på 1970- och 80-talen.

En grundregel i nyliberal stadspolitik har varit att om inte det privata näringslivet vill bidra, händer inte mycket. Nu är vi i en situation där det privata näringslivet inte lyckas skapa vare sig arbeten eller bostäder. Den riktiga krisen är att få eller ingen – varken i Malmö eller i Europa – verkar ha någon plan B att ta till när nyliberalismen stannar upp. Tills vidare erbjuds låg ränta, fortsatta subventioner till  rika och till husägare, och bankerna behandlas som heliga institutioner. Malmös nya storsatsning är en mycket dyr konsert- och kongressanläggning. Men detta är inte en långsiktig lösning, det är sätt att hålla liv i ett döende system.
Fattigdom kan lindras med socialpolitik, bättre skolor och mer välfärd. Jag menar inte att underskatta detta. Men vill vi ta itu med orsakerna till fattigdomen, måste vi också ifrågasätta hur stadspolitiken och den politiska ekonomin mera generellt är organiserad.

När den nyliberala ekonomiska politiken inte längre skapar riktig tillväxt – vilket återigen drabbar de fattiga hårdast – är det dags att diskutera alternativa modeller för staden.

Detta är dock den svåra delen, var ska vi börja?
Som grundregel bör startpunkten alltid vara vid gruppen man vill prioritera. Vill man på allvar lösa problemen med den segregerade staden måste vi också våga börja med de människor som under trettio år har varit reducerade till ”välfärd” och ”socialpolitik”.

Det är dags att börja bygga och planera Malmö för arbetarklassen, fattiga och den lägre delen av medelklassen. Oavsett var vi är födda i världen.

Vad som behövs är inte flera ”program” eller ”projekt”, men en kursändring för den politiska ekonomin.


https://www.sydsvenskan.se/2016-07-07/malmo-live-och-en-dodfodd-stadspolitikhttps://katalog.uu.se/profile/?id=N15-403

Ståle Holgersen är kulturgeograf och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och kommer hösten 2016 ut med "Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid" (Daidalos).


____


Följ @malmolive på Instagram!  

Kontakt
Malmö Live Konserthus AB
205 80 Malmö
Besöksadress
Dag Hammarskjölds torg 4
211 18 Malmö
Biljettcenter
040 34 35 00
biljettcenter@malmolive.se

_
https://malmolive.se/
___
eof

perjantai 13. joulukuuta 2019

The foreign ministry flap over repatriating Finns from Al-Hawl refugee camp

 • Counselor Tuominen writes to Foreign Ministry Under-Secretary of State Pekka Puustinen that he is afraid of being sentenced to prison if he begins the process of repatriating children to Finland without any political decision. This email will be later published by Ilta-Sanomat on December 4.
 • Tuominen searched for new posts, and the role of alcohol at al-now manage Counselor Jussi Tanner. Timeline: The foreign ministry flap over repatriating Finns from Al-Hawl refugee camp

10.12.2019


Foreign minister Pekka Haavisto is embroiled in a dispute with staff, politicians and the media over the Al-Hawl refugee camp.

Pekka Haavisto
Foreign Minister Pekka Haavisto has been at the centre of a dispute over the Al-Hol refugee camp in recent weeks. Image: Seppo Samuli / Lehtikuva
A dispute over the possible repatriation of Finnish women and children from the Al-Hol refugee camp in Syria back to Finland has led to a split within the Finnish foreign ministry, and engulfed foreign minister Pekka Haavisto in a political crisis.
The saga centres on a dispute between Haavisto and Pasi Tuominen, the Director General of Consular Services at the Ministry of Foreign Affairs. The issue turns on whether ot not Haavisto reassigned certain tasks and responsibilities regarding the Al-Hawl camp to another ministry official, effectively sidelining Tuominen.
When tabloid daily Ilta-Sanomat broke the story on 2 December, staff told the newspaper that there was an "atmosphere of fear" at the ministry.
Yle has assembled a timeline of events to clarify the claims and counter-claims in the war of words.

27 June, 2019

The government of freshly-elected Prime Minister Antti Rinne announces that it will not actively seek to repatriate Finnish citizens from the Al-Hol refugee camp in Syria.
In response to a question by the opposition Finns Party and National Coalition Party during parliamentary question time, the prime minister said that his administration had "no plans to use consular services to bring these people to Finland".
Foreign minister Haavisto, however, emphasised that Finnish citizens would be provided with assistance should they seek it themselves.
"If such people turn to the Consulate of Finland somewhere, as Finns they will, of course, be allowed to return," Haavisto said.
At around the same time, Pasi Tuominen’s contract in his role as Director General of Consular Services at the Ministry for Foreign Affairs is extended until 2022.
Story continues after photo.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen.
Director General of the Ministry for Foreign Affairs Pasi Tuominen. Image: Aku Häyrynen / Lehtikuva

September

Haavisto meets with Rinne to discuss the situation at Al-Hol, and according to Haavisto they agree on a way forward.
"We discussed that it would be good to send a delegation to the region to get better information on the situation, as other Nordic countries had also established contact with the Kurdish administration," Haavisto recalls of the meeting in a later interview with Helsingin Sanomat.
Haavisto then reportedly meets with officials from the Ministry for Foreign Affairs, who tell the minister that Finland is not prepared to start similar research work to help citizens as has been carried out by other Nordic countries. According to another report by Ilta-Sanomat, Haavisto flies into a "rage" over this response. Haavisto denies this.
"As the minister I was in a very difficult position, because the Ministry and the Minister for Foreign Affairs are responsible for the safety of Finnish citizens in danger, but my ministry had no solution," Haavisto later explained to Helsingin Sanomat.
Story continues after photo.
Nainen kantoi lasta al-Holin leirillä 9. joulukuuta.
A woman carrying a child at the Al-Hol refugee camp on December 9, 2019. Image: Delil Souleiman / AFP
Haavisto is apparently now convinced that Tuominen "would allow the children to die in the camp," an accusation which Tuominen subsequently denies to Helsingin Sanomat.

10 October

Chancellor of Justice Tuomas Pöysti receives a complaint that the government, the prime minister, the minister of the interior and the minister of foreign affairs are failing to take steps to help Finnish citizens in danger. The complaint is based on the international obligations and laws to which Finland is bound, specifically relating to the rights of children.
Story continues after photo.
Tuomas Pöysti
Tuomas Pöysti. Image: Tiina Jutila / Yle
Although Pöysti believes that it would be legally easier to bring both children and their guardians to Finland and then place them in care, he does consider it possible that children could be repatriated without the consent of the guardian.
He further emphasises that the authorities' options to operate within the Al-Hol refugee camp are limited and that they have to adapt in practice to the conditions of the camp administrators. By this, Pöysti implies that the Kurdish government in the area does not want the children of the camp to be separated from their mothers.
Pöysti’s interpretation of the Al-Hol situation does not necessarily oblige the authorities to act in a certain way and leaves them a certain amount of discretion.

18 October

Internal pressure begins to build within the ministry of foreign affairs, as Haavisto interprets Pöysti’s announcement as obliging the ministry to act in the best interests of the children. He gives instructions to Tuominen, which the director general finds illegal and coercive.
Tuominen writes to Foreign Ministry Under-Secretary of State Pekka Puustinen that he is afraid of being sentenced to prison if he begins the process of repatriating children to Finland without any political decision. This email will be later published by Ilta-Sanomat on December 4.
Story continues after photo.
Pekka Puustinen
Pekka Puustinen. Image: Yle
According to another email seen by Ilta-Sanomat and sent on the same day as Tuominen writes to Puustinen, Haavisto's Special Assistant Joel Linnainmäki delivers the foreign minister's instruction that consular services should place an official in the city of Erbil, Iraq on a one-month mission.
"This person is preparing for a situation where Finnish citizens will be crossing the border from Syria," Linnainmäki writes, adding that "the point is that at least the children from the Al-Hawl camp will be made safe within a reasonable time if security risks in the area increase."
Pasi Tuominen refuses to obey this instruction because he and the consular department believe the government should make a decision on such a big issue.

23 October

Haavisto reassigns Pasi Tuominen away from Al-Hawl consular duties, and appointed an interim Al-Hawl Special Representative.
His role is to liaise and negotiate with the Kurdish authorities on the possible repatriation of Finnish citizens, and HS reports that the representative is given the authority to decide on the evacuation of both children and their guardians to Finland on a case-by-case basis.
In practice, evacuations should not take place unless the Prime Minister, the President and the Foreign Affairs Committee were all informed.
The appointment is a confidential matter due to security reasons, and is known by only a very small circle.
Tuominen considers the decision to reassign his responsibilities for the Al-Hol camp to be in breach of the law, but Haavisto and the department’s senior management argue they have extensive powers to change the internal division of labour, if deemed necessary.

31 October

The government is informed of the Al-Hol Special Representative's appointment at an evening meeting. Both the representative and the Chancellor of Justice Tuomas Pöysti are present. According to Haavisto, no minister or party objects to the appointment or the assignment.
Helsingin Sanomat reports that Pöysti's stance is that as long as the representative cooperates with other Finnish authorities, especially child welfare, the operation is legally sustainable.
Haavisto and the representative agree they will inform President Sauli Niinistö of the ministry for foreign affairs's actions.
The government has still not taken a formal position on the repatriation of Finnish citizens, but at some point in the autumn the foreign ministry will send two officials to Erbil.

Mid-November

Undersecretary Puustinen informs Pasi Tuominen that Haavisto wants to transfer him to a different position by the end of 2019. The decision was apparently made a couple of weeks earlier, but Tuominen was not immediately informed.
In addition to the dispute over Al-Hawl, Tuominen and Haavisto had also clashed over Russian visa requirements.
On 19 November, Ilta-Sanomat reports that a successor is being sought for Tuominen.

29 November

At a meeting of ministry staff, Puustinen tells Tuominen's "shocked subordinates" of the plan to move Tuominen to a different role.
"For the time being, consular chief Tuominen will act as Head of Consular Affairs, with the exception of one unit which has been transferred to another official. This issue is also very sensitive at the political level," Puustinen said at the meeting according to minutes leaked to Ilta-Sanomat.
IS later reports, on 4 December, that Haavisto has already personally selected a successor for Tuominen.

2 December

Ilta-Sanomat publishes a story about the so-called 'Operation Korpi', which the tabloid alleges involves the foreign minister’s plan to repatriate children from the Al-Hol camp back to Finland.
The article further alleges that Haavisto punished Tuominen because he refused to comply with the order to repatriate only children from the camp, as Tuominen deemed it illegal.
Haavisto denies that he put any pressure on anyone and justifies the transfer of Tuominen as being a normal rotation of official duties. Haavisto says he is unfamiliar with any 'Operation Korpi'.
Katja-Marika Puittinen, Owner of Immigration Processes at the ministry of foreign affairs, tells Yle in response to the Ilta-Sanomat story that there is an atmosphere of fear within the department.
Later in the day, President Sauli Niinistö tells the Verkkouutiset online news service that he was unaware of any decision regarding Al-Hol, thereby giving the impression that certain information was not passed onto the president by the foreign minister.
In the evening, Haavisto holds a press conference where he says the ministry must prepare for different outcomes, such as, for example, if the al-Hol camp is disbanded chaotically. Haavisto says that cooperation between the authorities in this matter is called Operation Korpi.
Haavisto adds that every potential repatriation is considered on a case-by-case basis, and that President Niinistö is aware of the plans. He denies ever having ordered children to be repatriated without their parents.
Haavisto states that Pasi Tuominen is still in charge of the consular post and that the position has not been opened for a successor. The only change of personnel in the ministry, according to Haavisto, is the appointment of a separate person to handle al-Hawl issues.
This statement by Haavisto causes many ministry officials to lose confidence in the minister because they say the he is lying about Tuominen continuing in his job.
"After the press conference, there was a sense of solidarity with Tuominen in the corridors of the ministry," one official commented to Yle.

3 December

Parliament's Foreign Affairs Committee speaks with Haavisto and Pöysti. The committee is content with Haavisto's version of events, except for the Finns Party, who claim Haavisto has kept parliament in the dark on this issue.
Haavisto explains that the information has to be kept confidential so as not to jeopardise the assigned official, the Finnish citizens at the camp or the success of the whole operation.
"The members of the Ministerial Council have been aware but have not had to make decisions, since all the actions have been preparatory actions that have clarified the situation of the Finnish citizens at the camp and the attitude of various authorities in the area to help these people," Haavisto said.
Chancellor of Justice Tuomas Pöysti was prohibited from commenting on Haavisto's actions because he has been the subject of a number of complaints, including one criminal complaint.
President Niinistö tells Helsingin Sanomat that he had been aware of the official appointed by the Ministry of Foreign Affairs and "other official duties". Niinistö added that he has discussed the situation in Al-Hol with Haavisto on several occasions.

4 December

Ilta-Sanomat publishes leaked documents from the Ministry for Foreign Affairs: internal emails and an excerpt of the meeting minutes from 29 November.
Kirsi Varhila, Under-Secretary at the Ministry of Social Affairs and Health, tells Yle that a search operation of the Al-Hol camp had been prepared, but that it was to include adults as well as children.
Story continues after photo.
Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila
Kirsi Varhila. Image: Toni Määttä / Yle
Haavisto appears on Yle TV1’s A-studio programme and says he had spoken with Pasi Tuominen earlier that day; and apologised to the official. Haavisto blames the problems on the flow of information within the ministry, and he says he has heard from Tuominen that there is no contradiction in the consular department about the appointed al-Hol official.
Haavisto announces that Tuominen is welcome to continue as Consular Chief if he wishes. However, he refuses to be drawn on whether he had ousted Tuominen.
Haavisto said the ministry was discussing the possibility of helping children in the summer, but the idea soon came to an end because of the views of the Syrian authorities.

5 December

In an open letter, the trade union representing ministry staff demands an explanation from Haavisto about his "undermining" of the position of consular chief.
"This is an urgent cry for help from the staff," says chair Juha Parikka, who adds that foreign ministry staff do not understand how Haavisto can change procedural rules and transfer the duties of Tuominen to another official.
Haavisto responds to the open letter later the same day. He apologises for the internal problems and the lack of open communication about staff issues. Haavisto also references the busy autumn schedule and the challenges posed by the discovery of Finnish children in Syria as contributary factors.
The Finns Party threaten the government with a parliamentary interpellation if Haavisto continues as foreign minister.
"There are three questions that are still open: whether Isis families are being brought to Finland, whether Haavisto has lied about the issue, and whether he has been pressuring an official to perform unlawful actions to bring Isis families to Finland," says Finns Party chair Jussi Halla-aho.
Story continues after photo.
Jussi Halla-aho
Finns Party chair Jussi Halla-aho. Image: Lehtikuva

6 December

Pasi Tuominen goes public. In an interview with Helsingin Sanomat, he accuses Haavisto of fear-driven leadership and making illegal decisions.
"It is totally unacceptable that officials can only tell the minister things that Haavisto feels are promoting his own political views," Tuominen says.
Haavisto denies Tuominen's claims and explains the problems of his ministry have been exacerbated by Finland’s EU Presidency.
"I've made the mistake that I have had too little time with the staff," Haavisto says.
He reiterates that decisions on possible assistance to the Finnish citizens at Al-Hol were made with the utmost confidentiality for security reasons.
"I am well aware that this may have led to the appearance of secrecy," Haavisto says.
Haavisto denies he chose a successor for Tuominen, but admits that different names have been mentioned.
"On 20 November, the Under-Secretary of State was informed that Tuominen would prefer to end his current duties as soon as possible," Haavisto says.

8 December

Staff representative Juha Parikka tells Verkkouutiset that distrust of Haavisto within the ministry remains, as he still seems to be telling a "modified truth". Parikka finds it particularly problematic that important policy decisions have been made unilaterally by Haavisto.
Green Party chair Maria Ohisalo, says that she "of course" has confidence in Foreign Minister Pekka Haavisto. According to Ohisalo, the Ministry of Foreign Affairs has long had unresolved problems, and not just under Haavisto’s tenure.
Story continues after photo.
Maria Ohisalo
Greens Party chair Maria Ohisalo. Image: Lehtikuva

9 December

Yle reports that the government had a more detailed plan than previously known for relocating Al-Hol women and children to Finland. The plan is to prevent Finnish citizens from dying in the camp when, for example, the weather gets cold. According to Yle sources, the ouline documents are classified as confidential.
Chancellor of Justice Tuomas Pöysti says he will launch an investigation into the activities of the Foreign Minister and the Ministry of Foreign Affairs related to the Al-Hol issue.
Pekka Puustinen, Under-Secretary of State for the Ministry of Foreign Affairs, sends an internal bulletin to staff at the ministry, in which he declares his support for Haavisto. According to Puustinen, the al-Hol debate is the result of a serious divergence of views within the ministry, and that not everyone shares the view of the ministry's "atmosphere of fear".
Consulate Chief Pasi Tuominen does not comment on the latest developments, nor does he confirm if he intends to continue in his job.

____

Google translated:

IS protocol proves:
Haavisto reassigns UM official due to Al-Hawl dispute

4.12. 14:37

Ilta-Sanomat received by protocol to the Foreign Ministry consular department to prove that the head of a consular department Pasi Tuominen and we were being transferred to other duties. Tuominen refused to Foreign Minister Pekka Haavisto (Green) illegal pressure from his experiences.
Foreign Minister  Pekka Haavisto  (Green Party) has denied repeatedly that he would put pressure on the Head of Consular Department of the Ministry of  Pasi Tuominen  operate illegally in Syria's al-Hol refugee camp in the repatriation of children.
Ilta-Sanomat  has reported (IS December 2 and December 4 IS), how Tuominen was ousted head of the consular department of tasks when he refused to take the "life and death" issue characterize the decision of al-Hol camp in the repatriation of children's own shoulders.
There is no formal mandate does not Tuominen IS: According to information received Haavisto, but Tuominen should have taken the politicians and the decision belongs Haavisto own shoulders. The Al-Hol camp in Finnish children would have to withdraw quickly if necessary consular and cart.
Similarly, the government's "blessing" or a political line is not Haavisto on Monday at a news conference in spite of the views (HS 03.12) exists.
THINGS THRESHED  the last Friday of the Ministry consular services department meeting. Inflamed the situation highlighted the Ministry's Under-Secretary  Pekka Puustinen. IS has received over the last Monday meeting minutes dated statement of how the meeting.
Minutes of the Foreign Ministry's consular department.
Minutes of the Foreign Ministry's consular department.
Puustinen image of the Protocol, the UM's situation as "exceptional" and "rare". No formal decisions Tuominen split groove is made in a short time:
"The plan is to change consular services management. Decisions are likely to be made within a short period of time The situation is exceptional and rare. However, the general nature of the groove is siirtymisvelvollisuus and its framework to operate when a whole has arrived at the implement. This is done so that all can pursue their career as well as possible, to get meaningful and demanding tasks, the KPA's  (consular services - the delivery note ) operational capability of department want to take care of, "  Minutes of the grip of states.
IS: According to information Tuominen would be willing to continue in office Tuominen himself has not commented on the matter. Haavisto has always insisted that the "cycle" is part of the Ministry of Foreign Affairs official duties.
HAAVISTO  speeches fighting for corresponds to the fact that even in June Tuominen was ordered to continue the mission of the Consular Section Manager until 2022.

A new post is being sought, and her al-Hawl related duties are now handled by Counselor Jussi Tanner.
Jussi Tanner
Ambassador
Deputy Permanent Representative
  • +1 212 821 0244
  Jussi Tanner

  Friday's meeting Puustinen granted consular department staff that it is a "sensitive issue at the political level":
  "Consular Chief Tuominen works so far in the normal way Consular Affairs Manager, except for one thing entity whose management is delegated to another official. This whole thing is a sensitive issue at the political level.  AVS  (Secretary of State - editorial note)  raised Tuominen had managed the tasks and, in particular development tasks to the most deserving. "
  Importing is not separated, but his duties are limited. Foreign Ministry officials use the term "crowding out".
  MINUTES  describes well the consular department of moods after Tuominen displacement. The Ministry is the fear that Foreign Minister Haavisto can do the same for other officials.
  The discussion arose in the personnel department of valuation expertise to the Head of Consular and shock transfer to new tasks 
  Questions also attracted the attention of everyday work situation affected the department, shortage of resources and the message of. Officials called for the principles of good governance in the State Department's Human Resources Policy. AVS estimates that the drops in the department's operations can not be fully avoided, but seeks to personnel / organizational priority that the operations would continue as well. Communication, it was found that when decisions are taken as they are in public. Views consular master of good work has also been highlighted to management. "
  HOW  oppressive Tuominen Haavisto's operation is experienced, is revealed Tuominen 18 October Undersecretary of State Puustinen from sending e-mail, which ran IS. Importing warns that implementation of the decision would lead to the official on unconditional prison sentence.
  "We can not act in accordance with the Consular Services Act, on the other hand, we can act in accordance with the principles of the Consular Services Act. The decision must be made or board, then the decision will be a minister. 

  I see the problem now that the Minister's Office to pass on this handled in accordance with the Consular Services Act, and in principle so that we assist only children. Making such a decision is made official a decision that its author is reason to expect that he gets a prison sentence of its decision, which will be long enough that it can not conditionally execute.  
  The decision-maker should also be about 65-years old in order to eventuaalinen dismissal does not take up a permanent livelihood. "

  MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS  of the children did not have to be separated from their mothers. Haavisto's special assistant  Joel Linnainmäen  e-mail Puustinen Secretary of State on 18 October with speeches, however, contradictory.
  The e-mail has been prepared on the basis of Haavisto and assistant discussions eight UM-sensitive help in drafting the memo. The memorandum will be Linnainmäen According to a statement, without delay, to be delivered mm of travel documents.
  Errityisesti point 3. muistioevästyksen raises the light Haavisto public speeches wonderment.
  "3. The point is that  at least the children of Al-Hol camp to provide security  within a reasonable time and, if necessary quickly if security risks are growing region. "
  Haavisto Al-Hol-treated activity Tuesday, Mika Niikko  (ps), leading to the Parliament the Foreign Affairs. The meeting was not unanimous. With the exception of Finnish Basic others felt that Haavisto has kept the committee sufficiently up to date.
  IS told reporters today outside the Ministry of e-mail correspondence in connection with the al-Hol case.

  IS told reporters today outside the Ministry of e-mail correspondence in connection with the al-Hol case.
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000006331298.html


  ____


  Permanent Mission of Finland to the United Nations, New York

  Time difference to Finland: -7h


  Countries

  United States

  Office hours

  Mon-Fri 9.00 am-12.00 pm and 12.00 pm-4.30 pm

  Customer service

  Mon-Fri 9.00 am-12.00 pm and 12.00 pm-4.30 pm

  Telephone exchange

  • +1 212 355 2100

  Fax

  • +1 212 759 6156

  Email

  • sanomat.yke@formin.fi

  Visiting address, post address

  Permanent Mission of Finland to the United Nations
  605 Third Avenue
  35 Floor
  NEW YORK, NY 10158
  UNITED STATES OF AMERICA


  Ambassador's Office

  Jukka Salovaara
  Ambassador
  Permanent Representative (PR)
  • +1 212 821 0246
  CV
  Jussi Tanner
  Ambassador
  Deputy Permanent Representative
  • +1 212 821 0244
  Niina Nyrhinen
  Counsellor
  UN Legal Affairs, Sanctions and Counter-Terrorism, Law of the Sea, Sixth Committee
  • +1 212 821 0229
  Jukka Välimaa
  First Secretary, Fifth Committee
  • +1 212 821 0251
  Elisa Leikkainen
  Assistant to the Permanent Representative
  • +1 212 821 0246
  Jenni Valppu
  Assistant to the Deputy Permanent Representative
  • +1 212 821 0244
  Meeria Vesala
  Assistant
  • +1 212 821 0217

  __
  https://um.fi/missions-to-international-organisations/-/asset_publisher/GLSD89ogW2ap/contactInfoOrganization/id/121841

  ___


  Latest developments


  ______

  ______


  ______
  ______
  _______  Finland's ambassador and envoy to the United Nations, Jossi Tanner, has received two Finnish mercenary children | 22/12/2019

   ISIS, from the self-administration of North and East Syria, formally received a receipt document signed in the Department of Foreign Relations between the two sides.

   

  The Self-Administration of Northern and Eastern Syria handed over two children of ISIS mercenaries, aged under seven, to Finland's UN envoy Jossi Tanner, according to a document signed between the two sides, during a meeting held in the Department of External Relations of the Self-Administration in Qamishlo.

  During the meeting, both Josie Tanner and the Joint Head of the Department of External Relations for North and East Syria, Abdul Karim Omar, signed a formal receipt and handover of the children.

  In turn, the Finnish official thanked the Self-Administration for its cooperation in the matter of restoring Finnish orphan children, saying, "I would like to point out the great sacrifices made by the SDF, in defense of all humanity and not only to protect this region."
  He also mentioned the great role played by the SDF in protecting the region, and said, "The Syrian Democratic Forces are appreciated and admired."
  To date, the self-administration of northeastern Syria has handed over seventy-one women, one hundred and seventy-five children, to their governments formally,
  https://ronahi.tv/ar/archives/18781  ___
  eof