Tuhoutuneesta voimalasta vuotaa edelleen radioaktiivista cesiumia
Fukushiman lähivesillä elävät, japanilaisessa ruokavaliossa hyvin arvostetut vihersimput ovat säteilevien kalojen maailmanennätysten haltijoita.
Fukushiman lähivesillä elävät, japanilaisessa ruokavaliossa hyvin arvostetut vihersimput ovat säteilevien kalojen maailmanennätysten haltijoita.
Maaliskuun 11. päivänä 2011 Japanissa maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin vaurioittaman Fukushima Daiichi -ydinvoimalan lähivesiltä pyydetyistä merikaloista mitatut säteilyarvot nousevat toistuvasti uutisiin. Noin vuosi onnettomuuden jälkeen japanilaistutkijat ilmoittivat rannikkovesistä pyydettyjen kalojen korkeimpien säteilytasojen yltäneen yli puoleen miljoonaan becquereliin kilogrammassa (Bq/kg).  Tämä säteilymäärä ylitti Japanissa elintarvikkeena käytettäville kaloille asetetun ylärajan 5 100-kertaisesti (Kaloissa ennätyksellisen korkeita säteilytasoja Fukushiman tuhoutuneen ydinvoimalan lähivesillä. Tiedebasaari 3.3.2013;https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/03/03). ”Ennätystehtailu” ei kuitenkaan päättynyt noihin huippulukemiin.
Voimalan lähivesien jatkuvissa seurannoissa aikaisemminkin korkeita radioaktiivisen cesium-alkuaineen pitoisuuksia keränneen vihersimppulajin (Hexagrammos otakii) uusimmista näytteistä mitattiin jälleen uusi maailmanennätys: 740 000 becquereliä kilossa, kertoi Japanin toiseksi suurin sanomalehti Asahi Shimbun 16.3.2013. Tämä simppulaji on etenkin japanilaisessa ruokavaliossa erittäin arvostettu herkku, mutta Fukushiman lähivesiltä pyydettyä kalaa ei tietenkään saa myydä tai käyttää elintarvikkeeksi. Japanissa suurin sallittu ruokakalan säteilytaso on 100 Bq/kg. Euroopan unionin säädöksissä myyntiin toimitettavien elintarvikkeiden korkein sallittu säteilytaso on 600 Bq/kg.
Tokion yliopiston meritieteen ja teknologian laitoksen tutkijat analysoivat säännöllisesti Fukushiman vaurioitunen ydinvoimalan lähivesien radioaktiivisuutta, ja mittauksien mukaan laitokselta vuotaa mereen yhä radioaktiivista cesiumia. Nykyisetkin lukemat – havaittujen vuotojen tilkitsemisestä huolimatta – ylittävät selvästi hyväksytyt säteilytasot. Voimala-alueelta mereen valuvissa vesissä säteilytasot ovat korkeimmillaan luokkaa 100 bequereliä litrassa. Bequerel-yksikkö merkitsee yhtä radioaktiivisen aineen hajoamista sekunnissa.

Vaurioituneesta, The Tokyo Electric Power Company (TEPCO) -yhtiön omistamasta ydinvoimalasta mereen valuneiden ja kaloihin kertyneiden radioaktiivisten aineiden, etenkin cesium-134 ja cesium-137 -isotooppien suhteista on saatu tieteellisesti arvokkaita tietoja merikalojen liikkeistä (Fukushiman päästöt auttoivat selvittämään nuorten tonnikalojen jopa tuhansien kilometrien pituisia vaelluksia. Tiedebasaari 6.3.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/03/06)
_________________


Cesium-137:n aktiivisuuspitoisuus (Bq/l) Etelä-Suomen maidossa.
Ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden vaikutus näkyy pitoisuuden kohoamisena 1960-luvun alkupuolella. Tshernobylin onnettomuuden aiheuttama pitoisuuden kohoaminen näkyy vuonna 1986

Suomalaiset saavat eri lähteistä vuosittain keskimäärin noin neljän millisievertin suuruisen säteilyannoksen. Tästä kokonaisannoksesta Tshernobyl-laskeumasta saatavan annoksen osuus oli 2000-luvun alusta alle yksi prosenttia. Siitä vajaa puolet saadaan elintarvikkeista ja loput ulkoisesta säteilystä.


EU-suosituksen mukaisen raja-arvon 600 Bq/kg alittumisen voi varmistaa mittauttamalla myytäviksi tarkoitetut tuotteet joissakin elintarvike- ja ympäristölaboratorioissa. Suomessa on nelisenkymmentä laboratoriota, jotka pystyvät tekemään seulontamittauksia. Mittaukset ovat maksullisia.
Tarkkoja pitoisuusmäärityksiä tehdään Säteilyturvakeskuksessa.


http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125151/katsaus-radioaktiivinen-laskeuma-ja-ravinto-9-2009.pdf?sequence=1
______________The Best Geiger Counter For Smartphones


https://store9347725.ecwid.com/#!/The-Best-Geiger-Counter-For-Smartphones/p/75280809/category=21572628FT SmartLab Personal Environment monitors - Geiger, EM, UV, Temp. HumidityFuture Tech Smart Lab Personal Environment monitors
  
- Geiger, EM, UV, 
Temp/Humidity
Personal Environment monitor
Easy and Quick Checkers
Now, anyone can check the radiation at anytime and anywhere!
It’s a tiny, beautifully designed with Aluminum body personal environment monitor that connects to your phone to measure, collect and analyze the hidden qualities of your surroundings.
Connect Smart Checker to your Smart Phone using plug for measurement of Radiation / electromagnetic fields (EMF) / UV (Ultra violet ) / Temperature & Humidity / Smart V(Voltage)
/ IR(Infrared rays) / VL(Visible ray) Checker Fully powered by your smart phone device, No battery or charger required (except temp checker )

ersonal Environment monitor


SMART GEIGER COUNTER (FSG-001)

 SMART GEIGER

FEATURES
• Handy
• Easy to Carry
• Quick and Accurate Data
• Reasonable Price
• No Battery Needed
Personal Geiger Monitor for Smartphone
Anytime, Anywhere
No more worries on radioactivity for my family
You can easily check the danger of radioactivity
just place it near the suspicious object!

FREE Sensor Application
Connect to Smart phone ear jack
Sensor unit (Aluminum)
Connect Jack (Ear Jack)

Smart Geiger is a miniature Geiger Counter.
It detect low levels of hard beta and gamma particles. Running the test for longer than two minutes will yield more accurate results.
Professionally precise. Smart Geiger reveals highly accurate information about the radioactive particles around you and how they might be affecting you.

Item Description
Radiation Measurement Gamma, X-ray
Sensor Type Semiconductor Sensor
Range Survey Meter : 0.1~200 μSv/h
Measurement error < ―15%
Size Length 30mm (include Ear Jack : 47mm), Φ10
Weight 6 g
User Interface Smart Phone ( Earphone Jack)
Material Al (Aluminum)
Linearity 97% at 20 ~ 120 μSv/h
※ Reference testing reports.SMART GEIGER PRO (SGP-001)


High sensitive and tiny smart Geiger counter that measures even the environmental radiation.
10 times more powerfully upgraded!
More widely, more accurately!
• Measure the environmental radiation with its high sensitive sensor
• Measure the radiation in the air with its wider sensor
• Anyone can easily use it
• Convenient to carry around
• Quick and intuitive measurement
• Reasonable price

WIRELESS GEIGER COUNTER (BSG-001)Personal Environment monitor
Item Description
Main Chip Nordic nRF51822, Bluetooth Low energy/ 2.4GHz RF system on chip
Chipset ARM Cortex-M0 32bit processor
Function BLE service of the environmental radioactivity
Antenna Pattern Antenna
Sensor type Semiconductor Sensor
Radiation measurement Gamma, X-ray
Measurement rage Survey meter : 0.05~200uSv/h
Measurement error <―15% (minimum error ―

Personal Environment monitor
Copyright(c) 2016 Technonia, Inc. All Rights Reserved (http://www.technonia.com) Page 19
Smart Geiger is a miniature Geiger Counter.
It detect low levels of hard beta and gamma particles.
Running the test for longer than two minutes will yield
more accurate results.

SMART EM CHECKER (FEC-001)


Move around with Smart EM checker to detect electromagnetic fields.
Watch the different amounts appear in real time on your screen.
Small size electromagnetic fields measuring instrument
click

Item Description
measurements Electromagnetic field (EMF)
minimum response 1 V/m
Range 1 ~ 2,000 V/m
Frequency 16 Hz ~ 100 kHz
Size Length 30mm (include Ear Jack : 47mm), Φ10
Weight 6 g
User Interface Smart Phone ( Earphone Jack)
Material Al (Aluminum)
Sensor Type Semiconductor Sensor
MIC
※ International regulatory baseline low-frequency electromagnetic field : 10 or 40 V / m. Below

SMART UV CHECKER (FUV-001)
Personal Environment monitor
Item Description
measurements UV(Ultra Violet)
Range 240~380 nm
Detects UVA, UVB
UVI (UV Index) range 0 ~ 12
UV Power 0 ~ 6mW/cm2
Measurement error ― 10%
Workable Temperature : -20 ~ 50 ℃
Workable Humidity < 80 %
Size Length 30mm (include Ear Jack : 47mm), Φ10
Weight 6 g
User Interface Smart Phone ( Earphone Jack)
Material Al (Aluminum)
Sensor Type Semiconductor Sensor


SMART Temp/Humidity CHECKER (FTC-001)EOF